Gemaal de Waard in Abcoude

Horizontal tabs

Beschrijving

In de grote bocht van De Winkel stond rechts de ‘Aessackmolen’. Er is nu slechts een verbouwd deel van de ondertoren te zien. Deze molen komt al voor op een kaart uit 1643.

De molen werd gebouwd in 1671, werd op 5 oktober1865 door de bliksem getroffen. De molen brandde af. Maar in 1866 stond er weer een nieuwe, die de naam ‘Molen De Waard’ kreeg. Hij bemaalde de Waardassackerpolder. De molen werd in 1922 gedeeltelijk gesloopt. Op de gemetselde onderbouw werd een gemaal gesticht, later verbouwd tot woonhuis.  

Kleine polders

Gaan we even terug in de geschiedenis. In het huidige Nederland begonnen de mensen rond het jaar 1000 het land op grote schaal te bewerken. Ten zuiden van Amsterdam bouwden de eerste kolonisten hun boerderijen aan de oevers van de vele rivieren, zoals de Vecht, Amstel, Waver en het Gein.

Mensen bouwden simpele dijkjes om hun land te beschermen en het water te beheersen. Zij organiseerden dit steeds beter en dat resulteerde uiteindelijk in gekozen besturen die de verantwoordelijkheid kregen over de waterbeheersing in kleine polders.

In deze omgeving lagen op een gegeven moment vijf polders, te weten: de Holendrechter -, Kievietsheuvelsche - , Aessacker - , Achterdorp – en Slotpolder. De eerste poldermolens verschenen aan het eind van de 14e, begin 15e eeuw. Ze waren net op tijd. Doordat de moeraslandjes waren ontgonnen en er slootjes waren gegraven, was de veenbodem gaan inklinken en daardoor gaan zakken.

Achtkante windwatermolen

Hierdoor werd het natter. De boeren verzwaarden de dijken om de landerijen en poldermolens pompten het water omhoog, over de dijken heen. Maar hoe meer water de molens wegpompten hoe harder het land inklonk. Dit proces is nog steeds aan de gang.

In het oosten van het gebeid lagen de polders Aessacker en Achterdorp. Zij richtten in 1665 een gezamenlijk bestuur op. Beide polders hadden hun eigen molen, maar in 1671 besloot het bestuur voor beide polders een achtkante windwatermolen te laten bouwen op de plaats van de oude Aeckersmolen.

Deze polder ging later Waardassacker heten. Op de kaart van Du Roy staat de molen De Waard al aangegeven. De molen werd op 5 oktober 1865 door de bliksem getroffen en verbrandde. De molen was op 5 september 1866 weer herbouwd voor f 12.857,80.

Waterschap Waarassacker en Holendrecht

In het midden van de 19e eeuw vormden zich de eerste serieuze ideeën om de kostbare bestuursinrichtingen van beide polders te verenigen . De vereniging mislukte diverse malen. In 1912 stuurde het bestuur van polder Waardassacker aan op een vereniging van de twee gebieden omdat zij uitzag naar een betere bemaling en zij een modern stoom- of elektrisch gemaal niet alleen kon betalen.

Uiteindelijk zou in 1916 een stoomgemaal in de Holendrechterpolder beide polders bemalen en verenigden in 1919 ook beide besturen zich tot het waterschap Waarassacker en Holendrecht. Molen De Waard van de Waardassacker polder werd in 1922 gedeeltelijk gesloopt ten behoeve van de bouw van het tegenwoordige gemaal. Molenaars op De Waard waren Teunis Griffioen en later Chris Portengen.

De slotpolder is mettertijd op deze polder aangesloten middels een duiker onder de Koppeldijk. In 1996 is de bemalingslocatie van de zuidkant naar de noordkant verplaatst.       

Bronnen:

• http://www.molendatabase.org/molendb.php?step=details&tbnummer=00762+b
http://historischekringabcoude-baambrugge.nl/wp-content/uploads/2015/01/Angstelkroniek-nr-30.pdf
https://www.routeyou.com/nl-nl/location/view/48534312/gemaal-de-waard#rYi1t8Z68pZ5My4G.99

Adres

Winkeldijk 41
1391 HM Abcoude

Facilities

Reageren

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Aantal stemmen: 0