Gemeentelijke begraafplaats

Horizontal tabs

Beschrijving

(Tussen nr. 141 en nr. 151). Gemeentelijke begraafplaats met toegangsdreef, deels gelegen in het voormalige duingebied, waarvan de kern "De Blakken - Speelbos" beschermd is als landschap bij M.B. van 08.06.1995 (zie Wegvoeringstraat nr. 308).

Aangelegd ter vervanging van de begraafplaats aan de Molenstraat van 1804-1805, vergroot in 1855, te klein geworden en gesloten in 1950. Na ontruiming tiental jaar later aantal grafmonumenten overgebracht naar nieuwe begraafplaats met uitzondering van de grafkapel van de familie van Pottelsberghe de la Potterie. Beschermd als monument bij M.B. van 11.06.2004 (zie Molenstraat).
Zogenaamd parkkerkhof naar ontwerp van architect Eugeen De Witte. Plechtig geopend op 2 november 1951. Achterin gelegen en voorafgegaan door toegangsdreef met herdenkingsmonument voor gedeporteerden aangehouden op 18 augustus 1944. IJzeren toegangshek met hekpijlers van natuursteenblokken, gesculpteerd en voorzien van opschriften "heer geef hun rust" en "dat het licht hun verschijne". Links ervan, vierkant grafmakerhuisje onder tentdak met windvaan met bootje gedateerd 1950. Begraafplaats opgedeeld in vier ruime parken, met elkaar verbonden via slingerende paden afgezoomd met haag en bomenrij. Park B met grafkelders. Park E eeuwigdurende vergunning, met onder meer herplaatste oudere grafmonumenten zoals van de familie Verstraeten en Van de Woestyne in neogotische stijl; van de familie Moens in art-decostijl.

  • UYTTENDAELE R., Wetteren 1780-1900, Kroniek van een gemeente, Wetteren, 1980, p. 315-317.

Adres

Achttien augustuslaan
Wetteren (Wetteren), België

Openingstijden

Facilities

Tags

Reageren

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Aantal stemmen: 0