Gerard Adriaan van Swieten Tuinbouwschool (Frederiksoord)

Horizontal tabs

Beschrijving

De Gerard Adriaan van Swieten Tuinbouwschool in Frederiksoord werd in 1884 gesticht door de Maatschappij van Weldadigheid, gebruikmakend van een legaat van Frederic Henri Louis van Swieten. Diens zoon Gerard Adriaan van Swieten was op 1 augustus 1881 op slechts twintigjarige leeftijd overleden en vader Van Swieten stelde als voorwaarde dat de naam van zijn zoon verbonden zou worden aan een door de Maatschappij van Weldadigheid te stichten school. Aldus geschiedde.

Het schoolgebouw werd ontworpen door G.J. Boswinkel, opzichter van de gebouwen van de Maatschappij van Weldadigheid. De school werd in 1885 geopend en baseerde zich op de tuinbouwschool in Ruiselede (B). Aanvankelijk werden enkel de zonen van de kolonisten van de Maatschappij van Weldadigheid hier opgeleid in de tuinbouw, maar in de loop der tijd trok de school ook leerlingen van buiten de koloniën.

Na de Tweede Wereldoorlog werd de naam gewijzigd in G.A. van Swieten Middelbare Tuinbouwschool. De leerlingen waren afkomstig uit het hele land. In 1990 werd de school onderdeel van het Agrarische Opleidingscentra FMW. Vanaf 1994 is de school onderdeel van het AOC Terra. De vestiging in Frederiksoord werd gesloten en het onderwijs werd verplaatst naar Meppel. Het gebouw werd door de Maatschappij van Weldadigheid een tijdlang verhuurd aan een klokkenmuseum, maar dat is inmiddels opgeheven.

Adres

Majoor van Swietenlaan 17
8382 CE Frederiksoord

Facilities

Tags

Reageren

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Aantal stemmen: 0