Gietijzeren fontein

Horizontal tabs

Beschrijving

Omschrijving

Gietijzeren FONTEIN uit 1885 van de firma I. Schütz en Zoon uit Zeist, gesitueerd aan de westzijde van het plantsoen tussen de Janssingels. De fontein vormt het middelpunt van een langgerekt rechthoekig bassin, waarvan de lange zijden in het midden een verbreding vertonen.

De fontein bezit een kruisvormige voet. Vanuit het middelpunt rijst een rijk gedecoreerde achtzijdige schacht op, die een groot waterbekken draagt. Op elk van de vier kruisarmen zit een forse water spuwende draak, in de vorm van een griffioen met drakekop. De vleugels raken de schacht van de fontein. Deze is op de tussenliggende zijden gedecoreerd met een hangend koord en een schelpmotief. Hierboven bevinden zich water spuwende vissekoppen. De geprofileerde onderzijde van het fonteinbekken is voorzien van acht panelen met schelpmotieven en guirlandes, versierd met "stromend en spuitend water motieven". Onder de rijk gedecoreerde rand hangen sierknoppen op de hoeken van het achtzijdige bekken. Op de schuine rand van elk der acht zijden bevindt zich een water spuwend schelpmotief, geflankeerd door dolfijntjes. Uit het midden van het waterbekken rijst een ronde sokkel op, waarop twee ineengestrengelde draken zitten. Eén draak heeft een vis in de bek. Uit de bek van de andere draak komt de geprofileerde bloemknopvormige hoofdspuwer van de fontein te voorschijn.

De schacht en het waterbekken zijn oker, en de dieren zijn groen geschilderd.

Waardering

Gietijzeren FONTEIN uit 1885.

- Van cultuurhistorisch belang vanwege de verbondenheid met de aanleg van het plantsoen aan de Janssingels in het laatste kwart van de 19de eeuw na afloop van de aldaar gehouden nijverheidstentoonstelling in 1879.

- Van kunsthistorische waarde wegens de gaafheid en de hoogwaardige esthetische kwaliteiten van het ontwerp in eclectische stijl, en van belang voor van het werk van de firma I. Schütz en Zoon uit Zeist.

- Van situeringswaarde als essentieel onderdeel van een plantsoen dat wegens de situering in de singelstructuur verbonden is met de 19de-eeuwse stadsuitleg van Arnhem, en als zodanig van bijzondere betekenis voor het aanzien hiervan.

Adres

Jansbinnensingel tegenover 6
6811 AJ Arnhem

Openingstijden

Website

Facilities

Reageren

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Aantal stemmen: 0