Grafheuvels Tumulibos (Rolde)

Horizontal tabs

Beschrijving

In het Tumulibos zijn ruim 30 prehistorische grafheuvels bewaard gebleven. De heuvels liggen in een bebost terrein, gelegen tussen de weg Assen-Rolde en de voormalige spoorbaan Assen-Rolde, ter hoogte van Balloo.

Ontstaan van de grafheuvels

Het gebied van het huidige Tumulibos werd in de Nieuwe Steentijd, Bronstijd en IJzertijd gebruikt als laatste rustplaats voor doden. De meest zichtbare overblijfselen stammen uit de IJzertijd. De overledenen werden ter plaatse verbrand, maar niet in urnen geplaatst, wat in voorgaande eeuwen gebruikelijk was. De as werd afgedekt met zand of plaggen, waardoor een heuvel ontstond. Veelal liggen dergelijke brandheuvels in grote groepen bij elkaar.

Veranderende gevoelens

Veel grafheuvels en urnenvelden zijn verdwenen in de middeleeuwen. Zij hadden een slechte naam en werden in die tijd in verband gebracht met spoken en hekserij. In de zeventiende eeuw oefenden de grafheuvels juist aantrekkingskracht uit op historici. Johan Picardt voerde hier tussen 1643 en 1648 al archeologische waarnemingen uit. In 1833 lagen er in deze buurt nog een stuk of 150 grafheuvels, waarvan er nu nog een dertigtal over zijn. Het grootste deel van de grafheuvels verdween als gevolg van ontginning. Het terrein werd in 1856 aangekocht door de provincie Drenthe. Het wordt sinds 2001 beheerd door Stichting het Drents Landschap.

Adres

Tumuliboslaan
9451 TC Rolde

Telefoonnummer

0592 313552

Facilities

  •  

Tags

Reageren

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Aantal stemmen: 0