Gymnasium Haganum

Horizontal tabs

Beschrijving

Omschrijving.

Hoofdgebouw van Gymnasium Haganum, bestaande uit een voorvleugel, een dwarsvleugel en haaks daarop een langgerekte achtervleugel parallel aan de voorvleugel. Achter de voorvleugel staat een hoge, ronde toren. Het hoofdgebouw is deels twee en deels drie bouwlagen hoog, onder met leien gedekte zadeldaken. De bakstenen muren zijn voorzien van natuurstenen banden, talrijke gebeeldhouwde sierdelen en sierankers. Schilderachtige topgevels en dakkapellen met voluten, rolwerk, obelisken en frontons verlevendigen het geheel. De kleine dakkapellen bezitten luiken met zandlopermotief. De hoge vensters zijn voorzien van natuurstenen kruiskozijnen en zijn deels bekroond door driehoekige frontons. In de gevel van de dwarsvleugel aan de zijde van de binnenplaats bevindt zich op de begane grond een geprofileerde rondboogvormige ingangspartij, waarboven een plaquette. Aan weerszijden hiervan drie korfboogvormige vensters, van elkaar gescheiden door Dorische halfzuilen. De ronde toren is voorzien van kloosterkozijnen deels met luiken met zandlopermotief, en dakkapellen. De toren wordt gedekt door een spits met koepeltje. De hal is in de dwarsvleugel gesitueerd. Deze heeft aan een der lange zijden een arcade op zandstenen Toscaanse zuilen, die op hoge, hardstenen sokkels zijn geplaatst. De arcadenrij correspondeert met de op Toscaanse halfzuilen rustende vensterbogen van de gevel aan de binnenplaatszijde. De hal wordt gedekt door een balkenzoldering met gebeeldhouwde voluutconsoles. Aan een der smalle zijden van de hal is het trappenhuis, met pijlers en zuilen van de Toscaanse orde, een zandstenen balustrade en gemetselde kruisrib- en stergewelven. Boven het trappenhuis is een houten tongewelf met trekbalken en korbelen en in de hoeken trompen met gebeeldhouwde schelpmotieven. De gangen hebben, evenals het trappenhuis, lambrizeringen van geglazuurde tegels. In de kamer van de rector is een eenvoudige betimmering met panelen en een balkenzoldering met geschilderde rankenversiering op consoles aangebracht. De aula, het biologielokaal op de zolderverdieping en de gymnastiekzaal worden gedekt door tongewelven met trekbalken, sleutelstukken en korbelen. Met uitzondering van de aula zijn deze tongewelven thans door verlaagde plafonds aan het oog onttrokken. In de toren bevindt zich een hardstenen wenteltrap, waarboven een ribgewelf. Op de binnenplaats bevinden zich bij de bouwtijd behorende fietsenhokken, gedekt door een houten afdak dat op geprofileerde houten steunen rust. Waardering.

Hoofdgebouw als functioneel onderdeel van het schoolcomplex Gymnasium Haganum van architectuurhistorische waarde als voorbeeld van rijk gedetailleerde overheidsarchitectuur in late neo-renaissance stijl; typologisch waardevol als goed bewaard voorbeeld van schoolarchitectuur uit het begin van de 20e eeuw. Een toegevoegde waarde is de belangrijke stedebouwkundige situering langs de Laan van Meerdervoort.

Adres

Laan van Meerdervoort 57
2517 AG 's-Gravenhage

Openingstijden

Facilities

Reageren

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Aantal stemmen: 0