Herberg 't Oud Gemeentehuis en Muzieklokaal

Horizontal tabs

Beschrijving

Wiezeplein nummers 3-5 (voorheen Dorp nummers 8-10). Herberg ??t Oud Gemeentehuis? en ?Muzieklokaal?, voorheen ?Het Wapen van den Heere?, beschermd als monument bij KB van 08.09.1981. Herberg met vergaderzaal van de Vierschaar van de heerlijkheid Wieze-Aalst, volgens archiefdocumenten opgericht in 1783 door de heer van Wieze. Volgens het kadasterarchief werd de herberg, nog eigendom van burggraaf de Clerque-Wissocq, erfgenaam van de heren van Wieze, in 1839 uitgebreid met de vijf rechter traveeën. Een fraai gesmeed ijzeren jaaranker boven de rechter deur, voorheen op de rechter zijgeveltop, geeft dit bouwjaar ook weer. In 1847 werd het huis in twee woningen gedeeld. De herberg deed dienst als gemeentehuis tot 1871 wanneer het gemeentehuis ondergebracht werd in het nieuwe schoolhuis aan de Nieuwstraat.
Langgestrekt bakstenen gebouw ingeplant aan de oostzijde van het rechthoekige dorpsplein ten zuiden van de kerk, van dertien traveeën en één bouwlaag onder mansardedak (Vlaamse pannen). Verankerde, gecementeerde en witgeschilderde voorgevel op een lage zwartgeschilderde plint, bovenaan afgelijnd door een geprofileerde bepleisterde daklijst met hollijst. Geritmeerd door getoogde vensters met behouden schrijnwerk, toegevoegde arduinen dorpels en nieuwe luiken. Getoogde deuren in de eerste, zesde en dertiende travee; geblinde bovenlichten, in de zesde travee met opschrift ??t Oud gemeentehuis?, in de dertiende travee ?Muzieklokaal?. Voor de bredere penant in de vierde travee bleef een vierkante arduinen roepsteen bewaard. Geknikte zijpuntgevels doorbroken door rechthoekige vensters. De drie vensters aan de Nieuwsraat behielden luiken. Gecementeerde achtergevel met getoogde deur en vensters, gestut door schuine steunberen bij het 18de-eeuwse gedeelte, witgeschilderd op een gepikte plint en voorzien van rechthoekige muuropeningen in het 19de-eeuwse deel.
Interieur: 18de-eeuwse herberg met tochtportaal, bewaarde balkenlaag; wit en zwart geruite tegelvloer; kelder met tongewelf en stenen trap onder opkamer in de noordoosthoek. Nieuwe doorgang naar het 19de-eeuwse gedeelte rechts met zaal, opkamer en kelder en steile zoldertrap. Bewaard dakgebinte.
Bakstenen schuurtje onder pannen zadeldak op het achtererf, nu parking.

  • Vlaams ministerie van RWO, Agentschap R-O Vlaanderen, Afdeling RO- Oost-Vlaanderen, archief.
  • Rijksarchief Gent, Archief van de schepengriffie Wieze, 42.
  • BOSMAN R. - HEYVAERT H., De geschiedenis van Wieze, Wieze, 1990, p. 256.
  • DEVOS P., De gemeentehuizen van Oost-Vlaanderen, band 2, Gent, 1982, p. 548-550.
  • DE WIN P.- MOENS F., De ?roepstenen? en ?kerkpuien? in de provincie Oost-Vlaanderen, (Handelingen der Maatschappij voor Geschiedenis en Oudheidkunde te Gent, Nieuwe reeks, deel XLII, 1988, p. 55).

Adres

Wiezeplein 3
Wieze (Lebbeke), België

Openingstijden

Facilities

Tags

Reageren

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Aantal stemmen: 0