Hereweg 22-1 (Groningen)

Horizontal tabs

Beschrijving

Inleiding WOONHUIS, vrijstaand gesitueerd op een achtererf achter en behorend bij het in de jaren twintig verbouwde huis op nr. 22, gebouwd in circa 1885 in een eclectische bouwstijl met invloeden van de koloniale architectuur van Nederlands-Indië. De opdrachtgeefster was uit Java afkomstig. Het gebouw is thans nog in gebruik als woonhuis. De deuren in de zuidgevel op de begane grond zijn oorspronkelijk maar momenteel dichtgezet met houten platen; het hekwerk van de veranda tussen de kolommen is vernieuwd. Omschrijving Het karakteristieke gebouw is opgetrokken op een rechthoekige plattegrond en telt twee bouwlagen onder een zadeldak, belegd met een zwarte oude pan. De voorgevel die op het zuiden is georiënteerd, is vijf raamtraveeën breed. De zuidgevel en de kopse gevels zijn witgestuct en voorzien van schijnvoegen. De noordgevel is grauw gestuct. Op de verdieping bevinden zich tweedelige rondboogdeuren met glas met een geprofileerde stuc omlijsting om de rondbogen. In de zijgevels bevinden zich twee rondboogvensters. Langs de zuid- en oostgevel bevindt zich een om de hoek omlopende houten warande met trap en vierkante houten kolommen met kapitelen over twee bouwlagen. Tussen de kolommen is op de verdieping een houten hekwerk geplaatst. De gevels worden afgesloten door een geprofileerde houten bakgoot met een ajour gesneden houten daklijst. Waardering WOONHUIS, gebouwd in eclectische trant met elementen van de koloniale architectuur van Nederlands-Indië, van algemeen belang vanwege zijn cultuurhistorische en architectuurhistorische waarde vanwege de architectonische kwaliteiten van het ontwerp alsmede vanwege zijn typologische zeldzaamheid en gaafheid.

Adres

Hereweg 22-1
9725 AD Groningen

Openingstijden

Website

Facilities

Reageren

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Aantal stemmen: 0