Hervormde Kerk IJsselstein

Horizontal tabs

Beschrijving

De Ned. Herv. Kerk, gesticht omstreeks 1309 en toen gewijd aan St. Nicolaas, omstreeks 1397 verheven tot Kapittelkerk, is een driebeukige kruiskerk met koor, kooromgang, sacristie, zuidportaal en westtoren. Na de brand van 1911 werd de kerk gerestaureerd onder leiding van de architect J.F.L. Frowein. Inwendig: in het koor staan twee grafmonumenten: le Graftombe (XIVe eeuw) waarop 4 liggende beelden van zwart marmer, voorstellende Gijsbrecht van IJsselstein, zijn zoon Arnold en hun beide vrouwen. Dit monument is het laatst gerestaureerd door de beeldhouwer E.F. Georges (1857-1858); 2e Graftombe (XVIa) van zwart marmer waarop een liggend beeld van zandsteen, voorstellende Aleid van Culemborg, overleden 1471. In het koor vinden wij in de vloer opgenomen tal van grafzerken. In de sacristie aan de noordwand een geschilderde plattegrond van de kerk in lijst aangevende "de tombers, kelders en grafsteeden" (P. Lukias f; anno MDCCXXXV). Aan de oostwand een geschilderd houten bord in lijst, waarop in gouden letters de namen der predikanten. De kerk bezit vier zilveren avondmaalsbekers, een zilveren doopbekken, twee zilveren schenkkannen, vier fraaie koperen kronen, XVIIc. Aan de preekstoel en de plaats van de voorlezer koperen lezenaars (1775-1800). De toren is gebouwd tussen de jaren 1530-1540 en staat niet in de as van de kerk. Architect Allessandro Pasqualini. De toren is gerestaureerd naar plannen van de architect M. de Klerk door de architect H.A.J. Baanders. De beeldhouwwerken zijn van Hildo Krop. Klokkenstoel met klok van A.H. van Bergen, 1931, diam. 113 cm. In de linkerpilaar van de torenvoet van de kerk is een stenen zonnewijzer opgenomen.

De Herv. kerk (Kronenburgplantsoen 2), oorspronkelijk St.-Nicolaaskerk, is in 1309 door Gijsbrecht van IJsselstein gesticht als parochiekerk en werd in 1397 kapittelkerk. Het is een ruime, laat-gotische kruiskerk met pseudo-basilicaal schip, een koor met omgang en een westtoren in vroege renaissance-stijl, voorzien van een bekroning in de stijl van de Amsterdamse School. Waarschijnlijk vanwege de verwoesting van de stad in 1466 heeft men de kerk volledig herbouwd; ze dateert in hoofdzaak uit het einde van de 15de eeuw. Waarschijnlijk kort na 1500 is de kooromgang nog veranderd. In het begin van de jaren dertig van de 16de eeuw verrees de toren. In 1911 brandden toren en kerk geheel uit. Het herstel van de kerk, onder leiding van J.F.L. Frowein, voltooide men in 1916; de toren werd pas in 1925-'28 hersteld.

Adres

Kronenburgplantsoen 2
3401 BP IJsselstein

Openingstijden

Facilities

Reageren

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Aantal stemmen: 0