Het kasteel van Amsterdam

Horizontal tabs

Beschrijving

Het kasteel van Amsterdam 

De Oude Kerk is het oudste gebouw van Amsterdam. Maar niet ver van die kerk vandaan, vinden we de resten van een nog veel ouder bouwwerk. Opgegraven in 1994, maar inmiddels weer onder de grond verdwenen. Het gaat om een kasteel uit het jaar 1280.

Het bevindt zich tussen de Nieuwezijds Kolk en de Dirk van Hasseltssteeg. Het betreft een versterking in de vorm van een ommuurd terrein met hoektorens, gelegen aan de kop van de nederzetting aan het IJ en de Amstel.

Oudste bouwwerk van Amsterdam

De 13e-eeuwse muren behoren tot het oudste (nu bekende) bouwwerk van Amsterdam. De eerste resten werden hier in 1994 aangetroffen bij de aanleg van de parkeergarage op de Kolk. De opgegraven muurpartij met steunberen en een hoektoren bleek de westzijde te zijn van een grotere trapeziumvormige ommuring langs de Nieuwendijk. Nadat grondradaronderzoek in 1996 aanwijzingen had gegeven over de ligging ervan onder de huidige bebouwing werd een tweede opgravingscampagne georganiseerd waarbij een tunnel onder het pand Nieuwendijk 134-136 werd gegraven. Hier is de noordwerkhoek van de ommuring en de aansluitende noordmuur met een flankeertorentje en de imposante noordoostelijke hoektoren blootgelegd.

Ommuurde burcht  

Combinatie van opgravingsgegevens en radarbeelden leidt tot een voorlopige reconstructie van een ommuurde burcht van 25 bij 20 meter. De buitenmuur is mogelijk vijfhoekig waarbij de ingang tot het binnenterrein waarschijnlijk aan de zuidoostzijde lag, gericht naar de Nieuwendijk. Aan de noordkant van het binnenterrein tonen de radarbeelden bouwresten die mogelijk tot de woontoren van de burcht behoren. De mogelijke overblijfselen van poort en woontoren liggen nog verborgen onder de percelen langs de Nieuwendijk.

Heren van Amstel

Is het het slot van de Heren van Amstel? Zij spelen vanaf het begin van de 12de eeuw een leidende rol in Amstelland. Zij stammen waarschijnlijk af van Wolfger (of Wolfgerus), een dienaar van de bisschop van Utrecht die betrokken was bij de ontginning van Amstelland (grondgebied van het Utrechtse bisdom). In 1105 wordt hij voor het eerst genoemd (als de "scultetus", schout, van Amestelle). In 1126 wordt hij Wolfger van Amestelle (Amstelland) genoemd. Zijn zoon Egbert bouwde het versterkte huis in Ouderkerk dat in 1204 werd verwoest.

Gijsbrecht II

In 1226 noemt Gijsbrecht II zichzelf voor het eerst "dominus" (heer) van Amestelle. De Van Aemstels stellen zich steeds onafhankelijker tegenover de bisschop van Utrecht op en proberen de graaf van Holland en de bisschop van Utrecht tegen elkaar uit te spelen. Gijsbrecht III zwoer samen met opstandige boeren tegen Utrecht en werd in 1252 gebonden achter het paard van de bisschop Utrecht binnengesleurd.

https://kasteleninnederland.nl/kasteeldetails.php?id=4397
http://www.mokums.nl/kasteel_van_amstel.html

Adres

Nieuwendijk 134
1012 MS Amsterdam

Facilities

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Reageren

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Aantal stemmen: 0