Het verdwenen kasteel van Schalkwijk

Horizontal tabs

Beschrijving

Ooit stond er bij Schalkwijk een kasteel. Het was een ridderhofstad, een verblijvencomplex waar een ridder verbleef. Het is gebouwd rond 1250. Roeland Roghman heeft er later, in de 17e eeuw, een tekening van gemaakt.

Als we de tekening van Roghman en de opgravingen combineren zien we een rechthoekig kasteel met een hoge muur van 70 cm dik. Op drie hoeken zien we drie verschillende torens. Een zware ronde toren van 10 meter doorsnede met muren die 1,5 meter dik waren. Een vierkante toren van 4,5 bij 4,5 meter en een derde toren, rechthoekig met dunne muren.

Arnold van Schalkwijk

Om het kasteel was een gracht met een breedte van 15 meter. Het woongedeelte bevond zich in het noordelijk gedeelte. Het bestond uit  vier onderkelderde bouwdelen van twee woonlagen en daarbovenop een zolder. Ervoor bevond zich een binnenplein, omgeven door een muur met een dikte van 70 cm.

Wie woonden er in het kasteel? De eerste bewoner was Arnold van Schalkwijk. Hij kreeg het kasteel ‘beleend’ van Johan van Amstel. Goed beschouwd was Johan van Culemborg de eerste bewoner van het kasteel Schalkwijk, maar dat was kasteel Schalkwijk I, dat werd verwoest in een strijd tussen plaatselijke edelen. Er kwam een nieuw kasteel enkele honderden meters noordelijk, Schalkwijk II en dat is het Schalkwijk van de tekeningen.

Gesloopt

Latere bewoners zijn Jan van der Haer, Johan van Abcoude van Meerten, Adriaen Ram, Frederik van Renesse van Elderen en Gerlach van der Capellen. Als Gerard Arnold Baron Taets van Amerongen in 1774 het kasteel in zijn bezit krijgt, is het zo vervallen dat hij er niet in kan gaan wonen. Tussen 1774 en 1811 wordt het kasteel volledig gesloopt.

In 1988 heeft de gemeente Houten de RAAP, een archeologisch adviesbureau gevraagd een ‘bodemweerstandsmeting’ uit te voeren. Deze meting leverde een plattegrond op en aan de hand hiervan heeft de gemeente de grachten opnieuw laten uitgraven en de plattegrond van het kasteel als eiland daarbinnen zichtbaar gemaakt.

De Tuin van Jonkheer Ram

Sinds 1999 hebben enkele personen (Maria van Looverbosch, Frans Landzaat, Jan Baas en Ronald Clemens) zich ingezet om de tuin zoals die ten tijde van Adriaen Ram naast het kasteel lag te reconstrueren. In 2007 werd daarmee begonnen en in 2008 werd ‘De Tuin van Jonkheer Ram’ opengesteld voor het publiek. 

  http://www.eilandvanschalkwijk.nl/

Reageren

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Aantal stemmen: 0