Het Waterloopbos

Horizontal tabs

Beschrijving

Het Waterloopbos in de Noordoostpolder biedt een boeiend samenspel van natuur en techniek. Schaalmodellen van havens, dijken en sluizen liggen hier verscholen in de natuur. Het zijn de restanten van waterkundig onderzoek dat hier sinds de jaren vijftig werd verricht door ingenieurs uit alle delen van de wereld. Libie, Nigeria, Bankok en Rotterdam liggen hier dicht bij elkaar.

De schaalmodellen liggen verspreid over een natuurgebied van 100 hectare, op open plekken. Ze ogen als objecten uit een andere beschaving, heel vervreemdend. De tand des tijds is er in te zien. Bomen en planten zijn eroverheen gegroeid. Het bos biedt een sprookjesachtige omlijsting biedt voor de waterwerken. Omdat men toen niet zeker wist wat er zou gedijen op de voormalige zeebodem, plantte men er van alles: essen, eiken, beuken, sparren. Het resultaat is een dicht en gevarieerd bos waar veel paddenstoelen te vinden zijn. Door het vele water is het een paradijs voor otters en libelles.

Onderzoek in tuin TU

Het voormalig Waterloopkundig Laboratorium werd in gebruik genomen in 1927 voor vooronderzoek naar de aanleg van de Afsluitdijk. Vanaf de wederopbouwperiode ontstond de behoefte aan waterkundig onderzoek met grote modellen. Onderzoek vond toen plaats in de tuin van de Technische Universiteit (toen nog TH) Delft. Door ruimtegebrek werd het onderzoek verplaatst naar de Noordoostpolder. Die lag lager dan het water achter de dijk. Met een gat in de dijk kwamen wetenschappers gemakkelijk aan stromend water voor de experimenten. Ze bootsten bestaande situaties na waar stromend water aan te pas kwam zoals havens, dijken en rivieren. Voorbeelden van schaalmodellen in het Waterloopbos zijn de pier van IJmuiden, de vijver van de elektriciteitscentrale van de Maasvlakte, de haven van Lagos (Nigeria), de haven van Bangkok en de Libische oliehaven.

Verval

Het Waterloopbos, verloor zijn functie met de opkomst van de computer. Experimenten werden alleen nog door middel van simulatie gedaan sinds de jaren negentig. De waterwerken raakten in verval. In de jaren tachtig protesteerden omwonenden tegen de aankoop van de grond door een projectontwikkelaar die er bungalows op wilde zetten. Het leidde uiteindelijk tot de aankoop van het gebied in 2002 door Natuurmonumenten. Het gebied past heel goed in de traditie van Natuurmonumenten omdat de natuurorganisatie in 1905 op vergelijkbare wijze is ontstaan. Ook toen liepen omwonenden te hoop tegen de verkoop van de Naardermeer aan een projectontwikkelaar. Toen J.Th.Thijsse de zoon van de oprichter van Natuurmonumenten J.P. Thijsse de eerste directeur werd van het Waterloopbos, was de cirkel rond.

Om duurzaam herstel van de waterwerken te garanderen is vele geld nodig. Met de Rijksmonumentstatus in 2014 kan het Waterloopbos nu beroep doen op fondsen van het rijk. Natuurmonumenten hoopt ook op ondersteuning van particuliere giften, fondsen en de Zuiderzeelijngelden. Ook bezoekers kunnen een steentje bijdragen door zich op te geven voor een begeleide rondwandeling langs de waterwerken. Een ervaring waar natuur, esthetiek en techniek samenkomen.

Adres

Voorsterweg 36
8316 PT

Openingstijden

vrij wandelen in het Waterloopbos, bezoelerscentrum is open op woensdag, vrijdag en zaterdag van 13.30 tot 16.30 uur en zondag van 11.00 tot 16.30. In de schoolvakanties van regio Noord (voorjaars-, mei- en kerstvakantie) alle dagen geopend van 13.30 tot 16.30 uur.

Facilities

  •  

Tags

Reageren

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Aantal stemmen: 0