Hofwijck: historische tuin- en parkaanleg

Horizontal tabs

Beschrijving

Omschrijving

HISTORISCHE TUIN- EN PARKAANLEG behorende tot de buitenplaats Hofwijck. Deels in structuur bewaarde classicistische aanleg uit de tweede kwart van de zeventiende eeuw naar de ideeën van Constantijn Huygens. De aanleg van de buitenplaats is geproportioneerd naar de verhoudingen van het menselijk lichaam en gebaseerd op wiskundige beginselen. De grondvorm van de aanleg wordt bepaald door rechthoeken en vierkanten waar het huis als onderdeel in is opgenomen. De zeventiende-eeuwse structuur van de aanleg wordt bepaald door de loodrecht op het huis staande as thans gevormd door een brede waterloop en een vierkant voorplein, de omgrachting van het huis met aan weerskanten een eiland. In 1926/27 en in 1984/85 werd de tuinaanleg deels gereconstrueerd. Sinds 1985 maakt het park deel uit van de openbare ruimte. Doordat het terrein sinds de aanleg van 1641/42 sterk gereduceerd is, is de symmetrie van de oorspronkelijke aanleg niet meer terug te halen. Als onderdeel van de openbare ruimte is het park ingericht met bruggen, banken, twee beelden en een bakstenen trappartij bij het voorplein die voor de bescherming van ondergeschikte betekenis zijn. In 1996 is aan de zijde van de Vliet een uitzit gerealiseerd, zoals deze ook in de oorspronkelijk tuin aanwezig was en door Huygens beschreven werd als een rustplaats om uit te zien over de Vliet.

Waardering

HISTORISCHE TUIN- EN PARKAANLEG behorende tot de buitenplaats van algemeen belang: - vanwege de deels bewaard gebleven en deels in structuur terug gebrachte historische tuin- en parkaanleg in classicistische stijl uit het midden van de 17de-eeuw; - als inspiratiebron van het door Constantijn Huygens geschreven gedicht 'Hofwijck' (1650-1651) dat aan de buitenplaats is gewijd; - in samenhang met het schrijven van Huygens; - vanwege het belang van de aanleg voor de geschiedenis van de tuin- en landschapsarchitectuur; - vanwege de functioneel-ruimtelijke samenhang met de andere onderdelen van de buitenplaats.

Adres

Westeinde bij 2
2275 AD Voorburg

Openingstijden

Website

Facilities

Reageren

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Aantal stemmen: 0