Hofwijck: hoofdgebouw

Horizontal tabs

Beschrijving

Omschrijving

HOOFDGEBOUW (Hofwijck). Tussen 1641 en 1642 door Pieter Post gebouwd paviljoenvormig huis naar ontwerp van Constantijn Huygens met medewerking van Jacob van Campen. Het geheel omgrachte, vierkante bouwlichaam is opgetrokken uit baksteen en bestaat uit drie bouwlagen onder een met leien gedekt tentdak. Het dak wordt bekroond door een vierkant gemetselde schoorsteen waarop een ijzeren windveer staat. In het midden van ieder dakschild een dakkapel bekroond met een driehoekig fronton. Gelijkwaardige behandeling van alle vier de gevelzijden. De regelmatige gevelindeling wordt bepaald door drie traveeën die zijn opgebouwd uit drie vensters: bolkozijn met luiken, kruiskozijn met halve luiken en een bolkozijn met luiken. In de twee zijgevels en de achtergevel wordt de middelste travee gevormd door grisaille-schilderingen waarop een nis met imitatie-beeldhouwwerk staat afgebeeld. In de voorgevel zijn de grisailles aan weerszijde van de middelste travee (ingangspartij) aangebracht. De schilderwerken zijn bij de restauratie van 1954-'55 opnieuw vervaardigd door Pol Dom. Centraal in de voorgevel de ingangspartij gevat in een natuurstenen rechte omlijsting bekroond door een driehoekig fronton en een natuurstenen decoratiestuk bestaande uit een wapenschild geflankeerd door festoenen. Daarboven een bolkozijn met luiken. Onder de ingangspartij een waterpoort. In het INTERIEUR is de zeventiende-eeuwse ruimte-indeling van belang. Restauraties in 1912-'1915, 1926-'27 (door H. van der Kloot Meyburg) en 1954-'55 (door Ir. L. van der Kloot Meyburg).

Waardering

HOOFDGEBOUW van algemeen belang: - vanwege de architectonische, paviljoenvormige opzet die een representatief voorbeeld is van het 17de-eeuwse classicisme en een belangrijke inspiratiebron vormde van de 17de-eeuwse Hollands-classicistische bouwkunst; - vanwege de kenmerkende ligging binnen de tuinaanleg; - vanwege de functioneel-ruimtelijke relatie met andere onderdelen van de buitenplaats.

Hofwijck (Westeinde 2). Dit in 1641-'43 voor Constantijn Huygens opgetrokken rijzige classicistische buitenhuis heeft een souterrain, twee bouwlagen en een tentdak. Het staat in een rechthoekige vijver en is via een gemetselde boogbrug verbonden met een symmetrisch aangelegde tuin. Huygens ontwierp huis en tuin zelf - in samenwerking met Jacob van Campen - en de bouw vond plaats onder leiding van Pieter Post. In 1750 werd het huis door de laatste bewoner van de familie Huygens verkocht en in 1869 viel een deel van de tuin ten offer aan de spoorlijn Den Haag-Gouda. Na de aankoop van het verwaarloosde buiten in 1913 door de Vereniging Hofwijck volgde in 1925-'28 een eerste restauratie (1925-'28), waarbij behalve het huis ook het overgebleven deel van de tuinen werd hersteld onder leiding van D.F. Tersteeg. Een tweede restauratie van het huis is uitgevoerd in 1954-'55. Bij de ingang tot de tuin is toen tevens een poortgebouw met portierswoning gebouwd. Met de aanleg van het nieuwe verhoogde station Voorburg (1988) is ook een deel van de tuinen gereconstrueerd. In 1996 heeft men aan de zijde van de Vliet een ‘uitzit’ verwezenlijkt, zoals die ook in de oorspronkelijke tuin aanwezig was. Het huis is sinds 1928 ingericht als museum.

Adres

Westeinde 2
2275 AD Voorburg

Openingstijden

Facilities

Reageren

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Aantal stemmen: 0