Holstentor (Lübeck)

Horizontal tabs

Beschrijving

De Holstentor (of Holsteintor; Holstenpoort/Holsteinpoort) is één van de twee overgebleven toegangspoorten tot de Duitse hanzestad Lübeck. Deze westelijke poort bestaat uit twee torens met een toegangspoort ertussen en geldt als het symbool van het Hanzeverbond en de Freie- und Hansestadt Lübeck in het bijzonder.

Verdediging van Lübeck

De Holstentor werd in 1478 gebouwd. Direct aan de oever van de rivier de Trave stond in de stadsmuur al een poort die als Holstentor bekend stond. In de vijftiende eeuw begonnen de bewoners van Lübeck echter te twijfelen of de bestaande muren en poorten wel stevig genoeg waren. Daarom werd begonnen met de huidige Holstentor, toentertijd de Äußere (buitenste) Holstentor genoemd. Deze toren werd in laatgotische stijl gebouwd op een kunstmatig aangelegde heuvel.

In de zestiende eeuw werd aan deze zijde van de stad opnieuw een poort gebouwd, toen hier een nieuwe wal opgeworpen werd. Deze in renaissancestijl gebouwde poort kreeg nu de naam Äußere Holstentor en 'onze' Holstentor werd de Mittlere (middelste). Begin zeventiende eeuw werd een vierde Holstentor gebouwd: de Zweite Äußere Holstentor.

Afkeer en aantrekkingskracht

In de daarop volgende eeuw ervoeren de Lübeckers de poorten en muren echter steeds meer als lastige obstakels. In 1808 werd de Zweite Äußere Holstentor afgebroken, in 1828 gevolgd door de Innere en in 1858 door de Äußere Holstentor. Het leek erop dat het slechts een kwestie van tijd zou zijn voordat ook de Mittlere Holstentor gesloopt zou worden. Tegenstanders lieten zich echter steeds meer horen. Koning Wilhelm IV van Pruisen zou zelfs gezegd hebben dat men moest redden wat er te redden viel. Pas in 1863 viel de beslissing: de stadsraad van Lübeck besloot, met slechts een stem verschil, dat de Holstentor niet gesloopt, maar juist gerestaureerd moest worden. Aldus geschiede. De restauratie werd in 1871 afgerond. Dit is nog steeds te zien aan de inscriptie op de stadzijde van de poort: 1477 S.P.Q.L. 1871. S.P.Q.L. is afgeleid van het Romeinse Senatus populusque Romanus (senaat en volk van Rome), waarbij de L van Lübeck de R van Rome vervangt.

Restauratie

In 1933-1934 en 2005-2006 werd de Holstentor opnieuw gerestaureerd, om instorting te voorkomen. De poort was in de loop der eeuwen namelijk een halve meter weggezakt. Tegenwoordig is de poort een museum (het Holstentormuseum). In dit museum zijn onder andere replica's en modellen van Hanzekogges (schepen) te zien. Sinds 1987 staat de poort op de Werelderfgoedlijst van UNESCO.

Uiterlijk

Vanuit de stad gezien lijken de torens en de poort een architectonisch geheel te zijn. Gezien vanuit het westen zijn de drie bouwdelen echter duidelijk te onderscheiden. Aan beide zijden is een inscriptie aangebracht. De inscriptie aan de stadzijde is al aan de orde gekomen: 1477 S.P.Q.L. 1871. Aan de zogenaamde veldzijde (westzijde, buiten de stad) staat Concordia domi foris pax: eendracht binnen, vrede daarbuiten. Deze inscriptie is afgeleid van een inscriptie die op de Äußere Holstentor stond, die luidde: Concordia domi et foris pax sane res est omnium pulcherrima: eendracht binnen en vrede daarbuiten zijn inderdaad voor allen het beste.

Beeldmerk

De Holstentor is in de loop der tijd een bekend beeld geworden. Tussen 1960 en 1991 stond op de achterzijde van biljetten van 50 DM een afbeelding van de westzijde van de Holstentor. Tevens zijn er postzegels met dit beeld. Ook staat de Holstentor op de in 2006 geslagen Duitse munten van twee euro.

Adres

Holstentorplatz 9
23552 Lübeck, Duitsland

Openingstijden

Openingstijden:

januari tot en met maart:          dinsdag tot zondag         11:00 tot 17:00 uur.
April tot en met december:       maandag tot zondag      10:00 tot 18:00 uur
Geopend op:                               Goede Vrijdag, beide Paasdagen, 1mei (tenzij maandag), 
                                                       Hemelvaartsdag,  beide Pinksterdagen, 3 oktober (tenzij maandag),  
                                                       2de Kerstdag
Gesloten op:                               1 januari, 1 mei (mits een maandag), 3 oktober (mits een maandag),
                                                       Kerstavond (24 december), 1e Kerstdag, 31 december.

 

Toegangsprijzen:
Volwassen:                                                                                                                      €5 ,-**
Kinderen tot en met 6 jaar:                                                                                          gratis
Kinderen en jonger tot en met 18 jaar:                                                                      €2 ,-*
Leerlingen, studenten, dienstplichtigen (ook civieldienst),
   bezitters van een Lübeck-pas, seniorenpas of gehandicapten
   (minstens  50% afgekeurd) op vertoon van de juiste passen:                           € 2,50*
Familieticket 1 (één volwassen met zijn/haar kinderen tot 18 jaar):                     €6, -**
Familieticket 2 (tot twee volwassen met hun kinderen tot 18 jaar):                      €9, - **
Volwassengroepen vanaf 12 personen:                                                                    €4, - p.p. **
Scholieren in klassenverband:                                                                                    €1,00 p.p.*
Kort groepsbezoek i.h.k.v. een stadsrondleiding:                                                    €2,00 p.p.

Toeslag bij een grote tijdelijke tentoonstelling:
  de met ** gemerkte toegangsprijzen:                                                                       + € 2, -
  de met * gemerkte toegangzprijzen:                                                                         + €1, -

 Combinatie aanbiedingen:

Combikaart „Duo“
Voor het bezoek van twee musea, drie dagen geldig
a. volwassenen:                                                                                                                 €7, -
b. kinderen en jongeren tot en met 18 jaar                                                                   €3, -
c. voor families                                                                                                                    €16, -
d. voor volwassengroepen vanaf 12 personen p.p.                                                     €6, -
e. voor gereduceerden                                                                                                       €4, -

Toeslag bij een grote tijdelijke tentoonstelling:                                                             + €1, -

Combikaart ‘Trio”
voor het bezoek aan drie musea, drie dagen geldig
a. volwassenen:                                                                                                                    €10, -
b. kinderen en jongeren tot en met 18 jaar                                                                      €4, -
c. voor families                                                                                                                       €22, -
d. voor volwassengroepen vanaf 12 personen p.p.                                                        €7, -
e. voor gereduceerden                                                                                                          €5, -

Toeslag bij een grote tijdelijke tentoonstelling:                                                               + €2, -

Combikaart “Eén voor allen”
voor bezoek aan alle Lübecker Musea, zeven dagen geldig, gerekend
vanaf de verkoopdatum

a. volwassenen:                                                                                                                      €15, -
b. kinderen en jongeren tot en met 18 jaar                                                                        €6, -
c. voor families                                                                                                                         €32, -
d. voor gereduceerden                                                                                                           €8, -

Toeslag bij een grote tijdelijke tentoonstelling:                                                                 + €2, -


Jaarkaart                                                                                                                                   €60, -
Een jaar kaart is één jaar geldig, gerekend vanaf de verkoopdatum.
Ze geldt voor een volwassenen en jongeren  voor elke bezoek aan
een van de Lübecker musea en is overdraagbaar

                 

Rondleidingen
 
Openbare rondleidingen (Duits):                                                                                             €2, -
Groepsrondleidingen (Duits):                                                                                                    €50, -
Anderstalige rondleidingen:                                                                                                       €55, -
Rondleidingen voor schoolklassen:                                                                                         €25, -                   

Telefoonnummer

+49 (0) 451/ 122-4129

E-mailadres

Facilities

  •  

Tags

Reageren

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Aantal stemmen: 0