Hotel Frederiksoord

Horizontal tabs

Beschrijving

Hotel Frederiksoord- voormalig logement. In aanleg vroeg 19e of eind 18e eeuws gebouw (voor 1818), dat oorspronkelijk slechts begane grond en kap omvatte en dienst deed als logement. Na de oprichting van de Maatschappij van Weldadigheid in 1818, werd in het gebouw ook de Directeurswoning ondergebracht; het Logement bleef echter ook bestaan. Van het 16 traveeën tellende gebouw werd (vermoedelijk nog XIX A) het middengedeelte met een bouwlaag verhoogd. Het witgepleisterde gebouw telt nog 16 traveeen en wordt gedekt door schilddaken, belegd met blauwe pannen en is voorzien van zesruitsschuifvensters, T-vensters en twee toegangsdeuren met bovenlicht; de deur- en vensteropeningen zijn voorzien van een eenvoudige geprofileerde omlijstingen, waarvan die der zeven traveeen rechts licht getoogd zijn. De dakkapel in het rechter dakschild is een recente toevoeging. Uitsluitend het 16 traveeen tellende bouwblok is van belang. Gebouw behorende tot de kolonie- gebouwen van de Maatschappij van Weldadigheid. Zie voor een toelichtende beschrijving bij ontstaan en karakter der kolonie en de aard der kolonie- woningen het registerblad betreffende het hoofdgebouw, Majoor van Swietenlaan 28 te Frederiksoord, bekend als huis Westerbeek.

Adres

Maj. van Swietenlaan 20
8382 CG Frederiksoord

Openingstijden

Facilities

Reageren

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Aantal stemmen: 0