Huis Geerestein te Woudenberg

Horizontal tabs

Beschrijving

Niek Ravensbergen plaatste op zijn Facebookpagina, in zijn Album Monumentale Bomen een bericht van bomen op Geerestein. Laat ik eerst wat feitjes over Geerestein hier plaatsen.

Het Huis Geerestein, een voormalige ridderhofstad, werd aan het begin van de vijftiende eeuw gesticht op de overgang van de Utrechtse Heuvelrug en de Gelderse Vallei. Oorspronkelijk benaderde men het huis van de Geeresteinselaan, de laan tussen de buitenplaatsen Geerestein en Groenewoude.

Dubbel grachtenstelsel

Het huis, kreeg, getuige het opschrift ‘herbouwd Ao 1834’ zijn huidige vorm in de negentiende eeuw. Aan de achterzijde van het huis ligt in de zichtas tot aan de Woudenbergse Grift  een zichtkanaal waarlangs aan beide zijden beuken staan. Op de kaart van landmeter De Man uit het einde van de achttiende eeuw is dit kanaal echter nog niet te zien.

Er zijn in die tijd drie evenwijdige lanen achter het huis waarneembaar, die duiden op een – oorspronkelijk – Hollands classicistische aanleg. Het huis is dan omgeven door een dubbel grachtenstelsel. Tegenwoordig vormen de Geeresteinselaan en het zichtkanaal de symmetrie-as van de aanleg.

Landschapspark

In de tijd van de eigenaar H.D. Hooft werden de tuinen rond het huis in landschapsstijl omgevormd. Bovendien werd er een landschapspark aangelegd aan de westzijde van het park van Geerestein, aan de Grift. Dit park staat tegenwoordig bekend als het Griftpark. De boerderij ‘Griftpark’, uit 1837, in Zwitserse stijl, vormt hier het middelpunt van een schitterende ferme ornee.

Ten noorden van Geerestein werd omstreeks 1838 ‘Klein Geerestein’ gebouwd, een boerderij in Neo-Romeinse stijl met een hooischuur in Zwitserse stijl. Alle bovenstaande informatie komt uit de ‘Gids voor Nederlandse Tuin- en Landschapsarchitectuur’, deel 2, 1996.

Adres

Geeresteinselaan 26
3931 JC Woudenberg

Facilities

Tags

Reageren

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Aantal stemmen: 0