Hunebed D27 (Borger)

Horizontal tabs

Beschrijving

Hunebed D27 is het grootste hunebed van Nederland, gebouwd omstreeks 3400 voor Christus. Het is 22,5 meter lang en bestaat uit 9 dekstenen op 26 zijstenen en 2 sluitstenen en een complete poort met 4 zijstenen en 1 deksteen. De - voor zover bekend - grootste steen die ooit in een Nederlands hunebed is verwerkt, ligt hier. Deze steen weegt 20.000 kilo.

De bouw van een hunebed

Hunebed D27 is omstreeks 3400 v.Chr. gebouwd als een plaats waar doden hun laatste rustplaats vonden. Door grote stenen rechtop te zetten, daarbovenop nog een grote steen te plaatsen en de gaten tussen de stenen op te vullen met kleinere stenen werd een soort kamer gecreëerd, waarin doden werden neergelegd, vaak vergezeld door aardewerk en andere voorwerpen. Over het hunebed – geheel of gedeeltelijk – werd vervolgens aarde geworpen, zodat een soort heuvel ontstond.

Eerste onderzoek

In 1685 werd voor het eerst in D27 (dat toen nog niet zo genoemd werd) gegraven. Dit was überhaupt de eerst bekende opgraving in een hunebed. De welgestelde dichteres Titia Brongersma ging tijdens een bezoek aan vrienden in Borger op onderzoek uit in het hunebed. Zij dacht in eerste instantie dat het hunebed door reuzen gebouwd zou zijn, een overtuiging die in die tijd sterk leefde. Toen ze tijdens de graafwerkzaamheden in juni echter op verschillende aardewerken potten stuitte, die menselijke botten bleken te bevatten, kwam ze erachter dat het hunebed een grafmonument moest zijn. Naar aanleiding hiervan schreef zij het gedicht Lof op 't hunebed, of de ongemene, opgestapelde steenhoop te Borger in Drente. Een vriend van haar, de arts en oudheidkundige Ludolf Smids, De vondsten die Brongersma deed, zijn in de loop der tijd helaas verloren gegaan. D27 is een van de weinige hunebedden waarvan bekend is dat er ooit menselijke resten gevonden zijn.

De vader van de hunebedden

De nummering van de hunebedden hebben we te danken aan Albert van Giffen, een Nederlands archeoloog. Deze hield zich in het begin van de twintigste eeuw onder andere bezig met archeologisch onderzoek in hunebedden. De nummering bestaat uit een letter, die verwijst naar de provincie waar het hunebed ligt, en een cijfer, zoveel mogelijk gebaseerd op de ligging van noord naar zuid.

Nieuw onderzoek?

De vloer werd in halverwege de twintigste eeuw bedekt met betonplaten, om de inhoud te beschermen. Vlak van tevoren groef de toen 14-jarige scholier René Edens onder het hunebed een aantal aardewerken scherven én een paar menselijke botjes op. Deze vondsten bleken uit de bronstijd te stammen, terwijl men altijd dacht dat de hunebedden toen buiten gebruik waren geraakt.

In 2010 is de bodem onder het hunebed gescand m.b.v. een z.g. GroundTracer. Hierbij werden onder andere de omtrekken van drie objecten onder de keldervloer van het hunebed waargenomen, evenals verkleuringen in de bodem die op nederzettingssporen lijken. Het lijkt er dus op dat er op deze plek al iets stond of lag voordat de hunebedbouwers er hun megalithische bouwwerk plaatsten! Dit onderzoek wordt de komende tijd voortgezet.

Adres

Hunebedstraat
9531 JT Borger

Facilities

  •  
  •  
  •  

Tags

Reageren

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Aantal stemmen: 0

Reacties

Hunebed D27 Borger
Hunebed D27 Borger
Hunebed D27 Borger
Hunebed D27 Borger