"In den vergulden Turk"

Horizontal tabs

Beschrijving

"In den Vergulden Turk".

Zandstenen pilastergevel, tympaan met beeldhouwwerk van Xavery, omstreeks 1673, onderpui en 1e verdieping omtrent 1900 uitgebroken.

Kort na het midden van de 17de eeuw kwamen verschillende forse huizen met een gevel in classicistische stijl tot stand, waarbij een aantal compositieschema's zijn te onderscheiden. Eén schema vertegenwoordigt de brede gevel met een kolossale ionische orde, waarbij de pilasters vanaf een laag basement over twee bouwlagen doorlopen. Voorbeelden hiervan tonen Rapenburg 2 uit circa 1638 en Rapenburg 48 uit 1640; beide zijn gebouwd naar plannen van Arent van 's-Gravesande. Een tweede - veelvuldig toegepast - schema is de gevel met pilasters boven een hoge onderbouw (tegenwoordig veelal met winkelpui). Een dorische pilastergevel hebben Lange Mare 70 en Haven 40 en 42, alle uit circa 1645. Opvallend zijn de gevels van het zeer smalle huis Nieuwstraat 49 (1650) en het buurpand Nieuwstraat 51-53, uitgevoerd met dorische pilasters en zandstenen strekken met festoenen en gevleugelde engelenkop boven de vensters. De van ionische pilasters voorziene gevels van Rapenburg 34-38 zijn gebouwd in 1645-'51 naar ontwerp van Arent van 's-Gravesande. Samen vormen zij één compositie, waarbij de nadruk ligt op de middelste gevel met fronton en natuurstenen pilasters. Lakenkoopman Abraham Hennebo liet in 1652 naar een ontwerp van Van 's-Gravesande de gevel met ionische pilasters bouwen van Breestraat 139. De met zeer ranke ionische pilasters uitgevoerde gevels van Rapenburg 51-57 zijn in 1651-'53 tot stand gekomen naar plannen van Willem Wijmoth. Meer uitgewogen is diens ontwerp voor de kort daarop gebouwde panden Rapenburg 41-45, waarvan het middelste een fronton en natuurstenen ionische pilasters heeft. Andere voorbeelden van diepe huizen met een ionische pilastergevel zijn Koornbrugsteeg 1, Papengracht 32, Rapenburg 4 (met later toegevoegde attiek) en Rapenburg 10, alle uit circa 1665. De gevel met corinthische pilasterstelling van Rapenburg 40 werd rond 1660 opgetrokken, mogelijk naar ontwerp van Willem van der Helm. Meer symmetrisch is het door hem ontworpen brede huis Rapenburg 6 (1668) met een rustica-basement en pilasters met romanokapitelen (volgens het ordeboek van Scamozzi) De neoclassicistische ornamenten in het fronton zijn rond 1780 aangebracht. Ook door Van der Helm ontworpen is de (geverfde) zandstenen pilastergevel van het huis In den Vergulden Turk (Breestraat 84) met vergelijkbare kapitelen als bij Rapenburg 6. Het beeldhouwwerk in het fronton is van Jan Baptist Xavery (1673). Noordeinde 50 kwam in 1654 tot stand naar ontwerp van Arent van 's-Gravesande, met een gevel met ionische pilasters bij de begane grond en corinthische pilasters bij de verdieping.

Adres

Breestraat 84
2311 CV Leiden

Openingstijden

Facilities

Reageren

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Aantal stemmen: 0