In gietijzer gemarkeerde kindergraven uit de Eerste Wereldoorlog

Horizontal tabs

Beschrijving

Omschrijving

Aan weerszijden van een pad gelegen in gietijzer uitgevoerde en in rijen geplaatste markeringstekens van anonieme (kinder)graven. Ieder grafteken bestaat uit een plat gietijzeren aan de bovenzijde afgeschuind grafteken dat aan één zijde voorzien is van een verdiept veld met in relief een nummer en hierboven een tweede veld met het Romeinse cijfer III.

Waardering

In gietijzer gemarkeerde KINDERGRAVEN uit de Eerste Wereldoorlog. -Van architectuurhistorische waarde vanwege de gebruikte vorm en het bijzondere materiaalgebruik. -Van stedenbouwkundige waarde vanwege de ligging op de Algemene Begraafplaats. De graven zijn gelegen aan weerszijden van een op het herdenkingsmonument georienteerd pad en zijn bepalend voor het aanzien en de inrichting van dit deel van de begraafplaats. De graven zijn onlosmakelijk verbonden met het het herdenkingsmonument. -Van cultuurhistorische waarde als bijzondere uitdrukking van een historisch gegeven. De graven herinneren aan de in Nederland tijdens de Eerste Wereldoorlog in vluchtelingenkampen opgenomen Belgische oorlogsvluchtingen in het algemeen en aan de in Nunspeet overleden als gevolg van een epidemie overleden vluchtelingen in het bijzonder. De graven zijn van belang als uitdrukking van de funeraire cultuur in Nederland tijdens de eerste decennia van de twintigste eeuw.

Adres

Eperweg bij 22
8071 AX Nunspeet

Openingstijden

Website

Facilities

Reageren

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Aantal stemmen: 0