Johannes' Onthoofding

Horizontal tabs

Beschrijving

R.K. Kerk. Neogotische kerk uit 1896-1897 naar ontwerp van Jos Th. Cuypers, verbonden met de gotische, midden 15e eeuwse toren van een voorafgaande kerk. Toren met overhoekse steunberen en veelhoekige, ten dele uitgemetselde traptoren aan de zuidwestzijde, oorspronkelijk bestaande uit drie geledingen, bij de bouw van de huidige kerk met een geleding verhoogd. In de kerk gebrandschilderde glazen met Nieuw Testamentische voorstellingen van atelier Louis van der Essen uit Roermond (1933). Voorts in de noordelijke en zuidelijke zijbeuk resp. vrouwelijke en mannelijke heiligen, vervaardigd door atelier C. van Straten uit Utrecht (1924-1925). In het koor en de koorkapellen enkele ramen van Jan Willemen uit de jaren '50, die niet onder de bescherming vallen. In de inventaris: houten kruisbeeld uit de 15e eeuw, twee biechtstoelen en twee houten beelden in Waterstaatsstijl; 18e of vroeg 19e eeuws schilderij; Onthoofding van Johannes de Doper; neo-gotische preekstoel door H. van der Geld. Grafzerk uit 1635 voor Pastoor Peeter van Dun. Klokkenstoel met gelui bestaande uit twee klokken van Jan Moer, resp. 1552, diam. 111,5 cm en 1547, diam 54,5 cm. en twee moderne klokken. In priesterkoor een klok van W. van den Ghein, 1526, diam. 15,8 cm.

R.K. kerk St.-Johannes' Onthoofding (Kerkstraat 1). De middeleeuwse kerk ter plaatse werd in 1896 gesloopt. Alleen de midden-15de-eeuwse toren met overhoekse steunberen en een veelhoekige traptoren bleef behouden. De kerktoren kreeg in 1897-'98 een extra geleding en in 1953 zijn huidige spits. De nieuwe driebeukige, neogotische kruiskerk werd in 1897-'98 gebouwd naar plannen van J.Th.J. Cuypers. Naast twee biechtstoelen en beelden in waterstaatsstijl bevat het interieur een neogotische preekstoel door H. van der Geld. Achter de kerk staat een kleine kapel uit omstreeks 1930, nu als woonhuis in gebruik. De pastorie (Kerkstraat 3) dateert van omstreeks 1925.

Adres

Kerkstraat 1
5051 LA Goirle

Openingstijden

Website

Facilities

Reageren

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Aantal stemmen: 0