Kampsheide (Balloo)

Horizontal tabs

Beschrijving

Het gebied de Kampsheide bevat ruim veertig niet wetenschappelijk onderzochte grafheuvels, een hunebed (D16), een urnenveld en de resten van een Celtic field. Het is een deels ontgonnen en deels bebost heidegebied ten zuidwesten van het Drentse dorp Balloo. In het gebied ligt een ven. De naam is afkomstig van de boerderij Kamps, die hier zeker al sinds 1642 staat, maar op 12 maart 2012 door brand werd verwoest.

Laatste rustplaats

Het omstreeks 3500 v.Chr. gebouwde hunebed D16, dat zich op de Kampsheide bevindt, is het oudste grafmonument in dit gebied. Ook na de bouw van het hunebed bleef dit gebied in gebruik als begraafplaats, tot aan het begin van onze jaartelling. Zowel Kampsheide als het vlakbij gelegen Tumulibos maken deel uit van een oorspronkelijk aaneengesloten prehistorisch grafveld, dat ooit ca. 150 grafheuvels bevatte. De overledenen werden ter plaatse verbrand, maar niet in urnen geplaatst, wat in voorgaande eeuwen gebruikelijk was. De as werd afgedekt met zand of plaggen, waardoor een heuvel ontstond. Veelal liggen dergelijke brandheuvels in grote groepen bij elkaar. Binnen Kampsheide liggen nu nog ongeveer vijftig heuvels en in het Tumulibos ongeveer dertig. De rest is bij het ontginningswerk en vanwege de archeologische belangstelling van enkele negentiende-eeuwse Asser notabelen verloren gegaan. Ook in de middeleeuwen zijn veel grafheuvels en urnenvelden verdwenen. Zij hadden een slechte naam en werden in die tijd in verband gebracht met spoken en hekserij.

Natuurgebied

Toen vanaf ongeveer 1860 de omringende heidegronden werden omgezet in landbouwgrond, werd Kampsheide gespaard omdat het particulier eigendom was. Dit heideterreintje met zijn vele Jeneverbessen en een prachtig ven maakte deel uit van Landgoed Kamps. In 1947 werd het heideterreintje het eerste bezit van Stichting Het Drentse Landschap. Sinds 2002 is ook de oeroude boerderij Kamps in eigendom van de stichting. Het erf van deze hoeve stamt uit de middeleeuwen. De oudste gebinten van de huidige boerderij stammen uit 1588 waardoor het tot een van de oudste boerderijen van Drenthe gerekend mag worden. Vanuit deze boerderij werden akkers aangelegd met hoge veekerende wallen. Al voor 1900 werden deze akkers ingeplant met bos.

Tussen 1905 en 1979 deelde de spoorlijn Assen-Stadskanaal het gebied in tweeën. Nadat de lijn werd opgeheven, werden de rails uit de grond gehaald, waarna over deze route een fietspad werd aangelegd. De Kampsheide is een prachtig recreatiegebied geworden, waar heerlijk genoten kan worden van de natuur.

Adres

Ballooer esch
9444 ZA Balloo

Facilities

  •  

Tags

Reageren

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Aantal stemmen: 0