Kanselarij (Leeuwarden)

Horizontal tabs

Beschrijving

Kanselarij. Belangrijk renaissance gebouw in 1566-'71 opgetrokken als gerechtshof. Bordes 1621. Gerestaureerd 1893-'96. Inwendig gemetselde spiltrap en houten balkenplafonds (Thans R.A. en Provinciale Bibliotheek).

De voorm. Kanselarij (Turfmarkt 13) is gebouwd in 1566-'71 als hoogste gerechtshof van Friesland. Na de - tijdelijke - opheffing van dat hof in 1811 was het gebouw onder meer in gebruik als Huis van Bewaring (1824-'91). Na een ingrijpende restauratie in 1893-'96, onder leiding van rijksbouwmeester J. van Lokhorst, waren hier het Rijksarchief (tot 1976), de Provinciale Bibliotheek (tot 1968) en de Buma-bibliotheek (tot 1934) gehuisvest. Momenteel is de kanselarij onderdeel van het Fries Museum, waarvoor aan de linkerzijde rond 1995 een moderne ingangsvleugel is opgetrokken.

Adres

Turfmarkt 13
8911 KS Leeuwarden

Openingstijden

Website

Facilities

Reageren

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Aantal stemmen: 0