Kasteel Bethlehem

Horizontal tabs

Beschrijving

Kasteel Bethlehem, thans internationale hotelvakschool. Vier vleugels om een binnenplaats en op de noordoosthoek een ronde toren. XVI, XVIII en XIX. Inwendig een schouw uit 1707.

Kastelen. Aan de randen van de stad bevinden zich enkele kastelen, die oorspronkelijk bij dorpen in de omgeving van Maastricht behoorden, maar die nu binnen de bebouwde kom liggen. Op de St.-Pietersberg staat de uit een vierkante donjon bestaande kasteelruïne De Lichtenberg (Lichtenbergweg 2, Sint Pieter). De bouw van het kasteel begon waarschijnlijk in 1212 onder prins-bisschop Hugo de Pierrepont. Het geslacht Van Eynatten liet het kasteel in de 15de en 16de eeuw herbouwen en uitbreiden. De in vuursteenblokken en kolenzandsteen uitgevoerde onderbouw van de toren is waarschijnlijk 13de-eeuws, de grotendeels in mergel opgetrokken bovenbouw laat-middeleeuws. Na 1640 verloor het kasteel aan militaire betekenis. Midden 18de eeuw brandde het af. Op het kasteelterrein werd een gesloten hoeve gebouwd, waarvan het 18de-eeuws woonhuis thans het oudste deel is. Het poortgebouw met geknikt schilddak en de stallen ten zuiden van de poort dateren uit 1816. De stallen van de zuid- en oostvleugel zijn in 1870 vernieuwd. Als gevolg van de afgraving van de St.-Pietersberg door de ENCI vanaf 1926 staat de ruïne nu op een steile kale rotspartij. In 1985 zijn de bijgebouwen hersteld en is de ruïne geconsolideerd. Kasteel De Burght (Burghtstraat 25, Heer) is een omgracht donjon-achtig gebouw op rechthoekige plattegrond, waarvan de in kolenzandsteen uitgevoerde onderbouw met kelder teruggaat tot de late 13de of begin 14de eeuw. Het muurwerk van de bovenliggende bouwlagen is grotendeels in mergel opgetrokken. Het gebouw was in bezit van het St.-Servaaskapittel en diende tot het eind van de 18de eeuw voornamelijk als woning van de rijproost van de rechtbank van Heer. Bij verbouwingen in de 19de en 20ste eeuw zijn delen van het opgaand werk vernieuwd en gewijzigd en is het huidige ingezwenkte mansardedak aangebracht. De oorsprong van kasteel Bethlehem (Bethlehemweg 2, Limmel), aanvankelijk kasteel Limale of Limmel geheten, gaat terug tot de 13de eeuw. In de 14de eeuw kwam het in handen van de Duitse Orde, die het begin 16de eeuw ingrijpend liet verbouwen en het de naam Bethlehem gaf. Het nu wit geschilderde kasteel bestaat uit vier vleugels om een binnenplaats met slanke achtzijdige traptoren en is toegankelijk via een stenen boogbrug aan de westzijde. De oudste delen van het grotendeels in mergel opgetrokken kasteel zijn laat-middeleeuws en 16de-eeuws. De zuidvleugel is in 1806 vernieuwd en een deel van de oostvleugel is midden 19de eeuw gewijzigd in een gepleisterd eclectisch herenhuis met driezijdig gesloten aanbouw en een breed overdekt bordes met balkon op gietijzeren Maastricht, Huis De Torentjes kolommen en een portiek op natuurstenen dubbelzuilen. Het complex huisvest momenteel de Internationale Hotelvakschool. Het nabijgelegen kasteel Jeruzalem (Jeruzalemweg 2, Limmel) kwam rond 1515 tot stand ter plaatse van een ouder gebouw (de ‘Drieshof’) in opdracht van Pieter van den Driesch Proenen. Zijn zoon Andries gaf het kasteel de huidige naam na een reis naar het Heilige Land. Het oude muurwerk van het U-vormige kasteel met slanke achtzijdige traptoren is uitgevoerd met mergelstenen banden. Begin 19de eeuw werd de binnenplaats volgebouwd met een eenlaags bouwdeel en verplaatste men de toegang naar de voormalige achtergevel, die nieuwe vensters en een segmentvormig fronton kreeg. In de tuin staat een neogotisch koetshuis uit 1904. Het in mergel opgetrokken Huis De Torentjes (Lage Kanaaldijk 63, Sint Pieter) bestaat uit twee vleugels met trapgevels, een hoge traptoren met ui-vormige spits en enkele aanbouwen. Het ligt op de oostflank van de St.-Pietersberg en staat op een terras met bakstenen keermuur, op de hoek voorzien van een klein vierkant paviljoen. Het oorspronkelijke kasteel ter plaatse werd begin 15de eeuw verwoest en daarna herbouwd. Kanunnik Nicolaas Beijssel liet het in 1526 in vroege renaissance-stijl verbouwen; daarvan resteert mogelijk nog een deel van de zuidelijke zijgevel met de haardpartij aan de binnenzijde daarvan. Na aankoop in 1907 liet brouwer N. Gilissen het gebouw in aangepaste stijl uitbreiden met de grote en hoge noordvleugel naast de toen verhoogde traptoren. De met trapgevels uitgevoerde portierswoning (Ursulinenweg 1) dateert eveneens van deze bouwcampagne.

Adres

Bethlehemweg 2
6222 BM Maastricht

Openingstijden

Facilities

Reageren

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Aantal stemmen: 0