Kasteel de Munt

Horizontal tabs

Beschrijving

Kasteel de Munt. Bakstenen herenhuis met mansardedak, XVIII, thans deel van een nonnenklooster, boerderij met zadeldak tussen gezwenkte topgevels, XVII, twee poortpijlers en resten der omgrachting.

Huis De Munt (Van Wevelickhovenstraat 1) is een ommuurd en oorspronkelijk omgracht complex, dat in 1402 wordt genoemd als ‘De Bongart’. In de huidige situatie is het oudste deel de, mogelijk in opdracht van Gerard van Baexen gebouwde, 17de-eeuwse kasteelboerderij met gezwenkte gevels. Hiertegen heeft men in de 18de eeuw een woonvleugel opgetrokken. Na de vestiging van de Duitse benedictinessen alhier in 1875 volgde in 1876 een uitbreiding aan de zuidwestzijde. Het klooster werd verder vergroot met een kerk en een oostvleugel (1882), een westvleugel (1890), een toren en de ommuring (1900) en ten slotte volgde nog een uitbreiding in 1934-'35.

Adres

van Wevelickhovenstraat 1
5931 KS Tegelen

Openingstijden

Facilities

Reageren

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Aantal stemmen: 0