Kasteel van Coevorden (overige gedeelte)

Horizontal tabs

Beschrijving

Deel van het 16e eeuwse kasteel. Boven de toegangsdeur wapensteen met het wapen van Karel van Egmond, Hertog van Gelre, 1537. Aan de achterzijde zijn de langwerpige smalle vensters bewaard.

Het kasteel (Kasteel 29) wordt in 1159 voor het eerst genoemd als mottekasteel in bezit van de bisschop van Utrecht. Het kasteel is in de loop van de eeuwen diverse keren verwoest, ontmanteld en herbouwd. Van een in 1579 onder leiding van Johan van den Kornput begonnen versterking met vijf bastions en een gracht, voltooid rond 1590 in opdracht van de Spaanse stadhouder Francesco Verdugo, zijn geen resten behouden. Het huidige, donkerrood geschilderde, complex bestaat uit een onderkelderd 15de-eeuws zaalgebouw met rechts een lager, mogelijk laat 16de-eeuws, bouwdeel en links een ronde lage toren met tentdak en een achtkantige traptoren met ui-vormige bekroning. In de voorgevel bevindt zich een wapensteen uit 1527 van Karel van Egmond, hertog van Gelre. Het interieur bevat een kelder met kruisgewelven, een hal uit 1530 met daaronder een kelder gedekt met dwarse tongewelven, en verder een samengestelde balklaag met gotische en renaissance-consoles. Bij een ingrijpende restauratie in 1968-'72 zijn onder meer de ronde toren, die was gesloopt in 1832, en de achtkantige traptoren gereconstrueerd.

Adres

Kasteel 29
7741 GC Coevorden

Openingstijden

Facilities

Reageren

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Aantal stemmen: 0