Katwijkse Uitwatering (Katwijk aan Zee)

Horizontal tabs

Beschrijving

De Katwijkse Uitwatering ziet er misschien uit als een gewoon kanaal, maar de vaarweg kent een lange geschiedenis. Zelfs Napoleon Bonaparte kwam een kijkje nemen.

De Oude Rijn bij Katwijk slibde al in de 12e eeuw dicht. Sinds 1255 houdt het Hoogheemraadschap van Rijnland zich dan ook bezig het afwateren van de rivier. Meer permanente oplossingen bleven lange tijd uit. In de 17e en 18e eeuw hield Haarlem veel plannen tegen, omdat de stad graag zag dat de uitwatering via de Spaarne bleef lopen. Dit hield de rivier schoon en bevaarbaar.

Algemeen belang

Pas met de opkomst van een verenigd Nederland vanaf 1795 begon het algemeen belang zwaarder te wegen. Advies werd ingewonnen bij Christiaan Brunings, hoofd van het in 1798 opgerichte Bureau voor Waterstaat, de voorganger van onze Rijkswaterstaat. Die stelde een team van deskundigen aan het werk. Het rapport was pas in 1803 klaar en kreeg direct goedkeuring en subsidie van de staat. Een jaar later begon het werk, dat tot 1807 duurde en veel bezoekers trok. Op 21 oktober van dat jaar was niemand minder dan koning Lodewijk Napoleon aanwezig bij de ingebruikneming van het nieuwe waterstelsel.

Door het project kon het Rijnland zijn overtollige water op zee lozen. Ten noorden van Katwijk werd een uitwateringskanaal aangelegd, een tweede werd aangelegd ten oosten van Katwijk aan de Rijn. Verder werd er een binnensluis en een buitensluis aan toegevoegd, en drie bruggen. Al dat werk werd verricht met schoppen, kruiwagens en heel veel mankracht. Lodewijk Napoleon was zo onder de indruk dat hij 1000 gulden schonk om te verdelen tussen iedereen die aan het project had meegewerkt.

Op een haar na

Op 24 oktober 1811 bracht Napoleon Bonaparte een bezoek aan het kanaal, benieuwd naar de grote werkzaamheden die onder zijn broer Lodewijk verricht waren en de stoommachine die er recent was geplaatst. Volgens de overlevering zag de keizer, aangekomen op het Katwijkse strand, een Engels oorlogschip varen in de verte. Hij vroeg zijn staf of hij zich op schotafstand bevond, waarop ze instemmend antwoorden. Daarop besloot Napoleon uitdagend dat hij die middag op het strand zou lunchen. De Engelsen hesen hun vlag en loerden uit hun kijkers maar konden niet uitmaken wie het mysterieuze gezelschap op het strand was. Met één, welgemikte kanonskogel hadden ze de loop van de wereldgeschiedenis kunnen veranderen.

Adres

Binnensluis
Katwijk aan Zee

Openingstijden

Het kanaal is openbaar toegankelijk.

Facilities

  •  

Tags

Reageren

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Aantal stemmen: 0