Kazemat 66

Horizontal tabs

Beschrijving

Inleiding

Het complex van de Peel-Raamstelling in de gemeente Weert begint aan de Belgische grens in de zuidwesthoek. en volgt de Zuid-Willemsvaart in noordoostelijke richting. Kazemat K 66 is aan de noordzijde van de Zuid-Willemsvaart gesitueerd in de tuinen achter de woonhuizen Noordkade 28 en 29.

Beschrijving

De kazemat K 66 is in de tuinen van twee woningen gesitueerd. Het grootste deel van de kazemat bevindt zich in de tuin van het pand Noordkade 28. De kazemat is uitgevoerd in gewapend beton . In de zuidwestgevel van de kazemat bevinden zich een viertal schietopeningen; in de zuidoostgevel een schietopening. In de noordoostgevel zijn een tweetal rechthoekige openingen aanwezig: een van de openingen is dichtgezet met baksteen. Kazemat K 66 is in redelijke mate gaaf bewaard gebleven.

Waardering

De kazemat is van algemeen belang. Het object heeft cultuurhistorische waarde als bijzondere uitdrukking van een culturele en geografische ontwikkeling, namelijk de versterking en daaropvolgende verdediging van Nederland tijdens de Tweede Wereldoorlog en is als zodanig een belangrijk document van de militaire geschiedenis. Het is architectuur- en bouwhistorisch van belang wegens het bijzondere materiaalgebruik en de toepassing van moderne materialen en technieken, met name in de verwerking van gewapend beton. Het is ook van belang voor de typologische ontwikkeling van diverse verdedigingsobjecten- en structuren inzake de nationale landsverdediging.

De kazemat heeft ensemblewaarden als essentieel onderdeel van een groter geheel: enerzijds als onderdeel van de landsverdediging (het geheel aan stellingen aan de vooravond van de Tweede Wereldoorlog), en anderzijds als belangrijk (structurerend) onderdeel van het Peelgebied dat als militair landschap cultuurhistorisch van belang is. De kazemat heeft een bijzondere historisch-ruimtelijke relatie met wegen, wateren en bodemgesteldheid van het gebied. De kazemat is in redelijk hoge mate gaaf.

Adres

Noordkade bij 28
6003 ND Weert

Openingstijden

Website

Facilities

Reageren

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Aantal stemmen: 0