Kazemat K55

Horizontal tabs

Beschrijving

Inleiding.

Ten noorden van kazemat K54 staat op de westelijke kade van het Defensie- of Peelkanaal de S-kazemat K55, daterende uit 1939-1940. De wal ter plaatse is grotendeels afgegraven.

Omschrijving.

De kazemat heeft door de naoorlogse herverkaveling van het oostelijk gelegen voorterrein van het kanaal geen historisch-ruimtelijke relatie meer met dit open terrein. De kazemat is redelijk gaaf, maar toont aan de noordoostelijke (linker afgeschuinde front) zijde wel enkele sporen van inslagen. Het is niet duidelijk of het hier gevechtshandelingen uit de Tweede Wereldoorlog betreft, of dat sprake is van naoorlogse beschadigingen. De dichtgemaakte ingang aan de keelzijde is weer open. Voor een uitgebreide beschrijving van het type kazemat verwijzen we naar de complexomschrijving (Peel-Raamstelling gemeente Venray, nummer: 568400).

Waardering.

De kazemat is van algemeen belang. Het object heeft cultuur-historische waarde als bijzondere uitdrukking van een culturele en geografische ontwikkeling, namelijk de versterking en daaropvolgende verdediging van Nederland tijdens de Tweede Wereldoorlog en is als zodanig een belangrijk document van de militaire geschiedenis. Het is architectuur- en bouwhistorisch van belang wegens het bijzondere materiaalgebruik en de toepassing van moderne materialen en technieken, met name in de verwerking van gewapend beton. Het is ook van belang voor de typologische ontwikkeling van diverse verdedigingsobjecten- en structuren inzake de nationale landsverdediging.

Het object heeft ensemblewaarden als essentieel onderdeel van een groter geheel: enerzijds als onderdeel van de landsverdediging (het geheel aan stellingen aan de vooravond van de Tweede Wereldoorlog), en anderzijds als belangrijk (structurerend) onderdeel van het Peelgebied dat als militair landschap cultuur-historisch van belang is. De kazemat heeft een bijzondere historisch-ruimtelijke relatie met wegen, wateren en bodemgesteldheid van het gebied. Deze verweving geeft het complex ook een grote belevingswaarde. Verder moet gewezen worden op de gaafheid van het gehele complex. Daarbij is de gehele stelling als grootschalig militair complex en herinnering aan een grootscheeps uitgevoerde verdedigingsmaatregel in relatie met de Tweede Wereldoorlog in Limburg zeldzaam.

Adres

Merseloseweg bij 1S-KazK55
5800 AA Venray

Openingstijden

Website

Facilities

Reageren

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Aantal stemmen: 0