Keizersgrachtkerk (Amsterdam)

Horizontal tabs

Beschrijving

De Keizersgrachtkerk is het eerste kerkgebouw voor de Nederduitse Gereformeerde gemeenschap in Amsterdam. Door een prijsvraag uit te schrijven selecteerde het kerkbestuur de architecten G.B. Salm en A. Salm voor de bouw van hun nieuwe kerk.  

In 1886 had onder leiding van Abraham Kuyper een kerkscheuring plaatsgevonden in de Nederlands Hervormde Kerk. De afgescheidenen, ofwel Dolerenden, vonden dat de kerkelijke organisatie een nieuwe Reformatie (hervorming naar oude waarden) in de weg stond en richtten de Nederduitse Gereformeerde kerkgemeenschap op.

Rigide stedendbouwkundig plan

Om een eigen kerk te kunnen bouwen, kocht de nieuwe kerkgemeenschap het zeventiende-eeuwse dubbele woonhuis aan de Keizersgracht 566 met stallen en een koetshuis. Het was de bedoeling om een kerk aan de kant van de Kerkstraat (achterkant van de Keizersgracht) te bouwen. Omdat in het stedenbouwkundige plan van de grachtengordel uit de zeventiende eeuw bepaald was dat binnentuinen niet bebouwd mochten worden, werd dit voorstel tegengehouden door de gemeente. Daarna werd besloten het aangekochte woonhuis af te breken en een kerk aan de Keizersgracht te bouwen.

Prijsvraag

Om een architect te selecteren voor de bouw van de eerste Gereformeerde Kerk, schreef het kerkgenootschap een prijsvraag uit. Abraham Kuyper, voortrekker van de Gereformeerde gemeenschap, bepaalde dat ook niet gereformeerde architecten konden meedoen. Bij het uitschrijven van de prijsvraag werden architecten vrijgelaten in de keuze voor een bouwstijl. Voorwaarde was wel dat de kerk minimaal 1600 zitplaatsen kreeg. In 1888 werd de Keizersgrachtkerk, ook wel Dolerende Kerk, in gebruik genomen.

Opklapbare banken

De voorwaarde om 1600 zitplaatsen te creëren had uiteraard invloed op het interieur. Om effectief gebruik te maken van de ruimte zijn galerijen, gesteund op gietijzeren zuiltjes, aan de weerszijden geplaatst. Een andere manier om ruimte te besparen - en op deze manier zoveel mogelijk kerkgangers een plaats te bieden - was het plaatsen van opklapbare bankjes. Een ander bijzonder element in het interieur van de Keizersgrachtkerk is het samenvallen van het orgelfront en het hoge spreekgestoelte. Dit was een uitdrukkelijke wens van Kuypers.

De Keizersgrachtkerk nog steeds in gebruik als kerkgebouw en ontmoetingsplaats voor de Gereformeerde Gemeenschap. 

Adres

Keizersgracht 566
1017 AM Amsterdam

Openingstijden

De kerk is dagelijks te bezichtingen. Ook zijn kerkdiensten toegankelijk.

Telefoonnummer

020-6266868

Facilities

Tags

Reageren

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Aantal stemmen: 0