Kerktoren Grote of Martinikerk

Horizontal tabs

Beschrijving

Toren van de Ned. Herv. Kerk. Zeer mooie met tufsteen beklede toren van drie geledingen met getraceerde nissen en overhoekse steunberen, gekroond door slanke spits. Klokkenstoel met gelui van drie klokken, waarvan één van A. Hachman, 1549, diam. 140 cm., één van P. van Trier, J. Philipsen en W. Evers, 1639, diam. 134 cm. en een moderne klok. Modern klokkenspel, bestaande uit 47 klokken, waarvan 8 van F. en P. Hemony, 1654-1655 en 39 moderne klokken.

De (Herv.) Grote of St.-Martinuskerk (Kerkstraat 4) is een laat-gotische driebeukige basiliek met driezijdig gesloten koor en een forse toren van drie geledingen met achtkantige naaldspits. De kerk werd vanaf 1343 gebouwd ten oosten van een door de IJssel weggespoelde voorganger. Het gedeeltelijk met tufsteen beklede schip, met aan de zuidzijde een aangebouwde sacristie, is wellicht vanaf 1380 naar één plan opgetrokken. In 1430 begon men met de bouw van de op oerstenen gefundeerde en deels met tufsteen beklede toren. Na een brand in 1483 volgde herstel van de kerk in 1493-1521. De zijbeuken werden daarbij langs de toren doorgetrokken en het huidige rijzige koor verrees (1517-'21). In 1548 werden de toren en de kerk opnieuw door brand getroffen; de gewelven van de middenbeuk stortten gedeeltelijk in. Herstellingen en verbouwingen onderging de kerk in 1552, na 1674, in 1717 en in 1850. Inwendig werd de kerk gerestaureerd in 1888-'90, uitwendig in 1919-'30. De toren werd in 1945 opgeblazen. Restauratie en herbouw volgden in 1959-'72. Het interieur van het schip wordt gedekt door houten netgewelven, aangebracht bij de restauratie in 1888-'90. De stenen netgewelven van de zijbeuken rusten op tegen de zuilen aangebrachte schalken. De zuilen zelf zijn na de overdracht van de kerk aan de protestanten (1580) van schilderingen voorzien. Tot de kerkinventaris behoren talrijke kleine 16de- en 17de-eeuwse wapenzerken en een midden-17de-eeuwse preekstoel, koorhek en een herenbank. Het in 1945 verwoeste orgel is in 1971 vervangen door een orgel uit 1916 van E.F. Walcker, afkomstig uit de Zuiderkerk te Rotterdam. In de toren hangen drie klokken van Albert Hachman (1549), Peter van Trier (1639), Johan Philipsen en Willem Evers (1639). Acht van de klokken van het carillon zijn gegoten door François en Pieter Hemony (1654-'55).

Adres

Kerkstraat 4
6981 CM Doesburg

Openingstijden

Facilities

Reageren

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Aantal stemmen: 0