Klooster Wittem (Wittem)

Horizontal tabs

Beschrijving

In de eeuwen na de Reformatie kregen de calvinisten in een groot deel van de Lage Landen de overhand. Toen de katholieke graaf Friedrich von Plettenberg het kasteel van Wittem (Zuid-Limburg) in handen kreeg, probeerde hij wat tegengas te geven. Om verdere opmars van de calvinisten tegen te gaan, liet de graaf tegenover het kasteel een enorm klooster met kerk bouwen.

De eerste bewoners van het complex, dat in 1733 voltooid werd, waren paters kapucijnen uit Keulen of omgeving. De eerste zestig jaar leidden zij een vrij rustig leventje in het heuvelland. Toen de gevolgen van de Franse Revolutie ook in de Lage Landen voelbaar werden, ging het echter snel bergafwaarts met de Wittemer paters.

Het klooster werd in 1797, op last van de Franse autoriteiten, opgeheven. De paters moesten vertrekken. Een aantal van hen bleef stiekem in het klooster wonen. Ook zij hadden echter niet het enige leven en met hen stierf ook de kapucijner traditie in Wittem.

Nieuwe bewoners

Omdat de gebouwen niet meer gebruikt werden, raakte het complex snel in verval. Het klooster bleef bijna veertig jaar leeg staan, tot het in 1835 werd gekocht door paters redemptoristen. Dit waren geestelijken uit een vrij nieuwe congegratie (= gemeenschap van kloosterlingen). Deze was gesticht rond de tijd dat men in Wittem met de bouw van het klooster begon. In Zuid-Italië stichtte Alfonsus Maria de Liguori (later heiligverklaard) in die periode de congretatie der redemptoristen, officieel Congregatie van de Allerheiligste Verlosser genaamd (Redemptor = Verlosser).

Bijna honderd jaar later, in 1831, kwamen de eerste paters van deze congregatie naar de Lage Landen. Zij stichtten nieuwe kloosters in St. Truiden en Luik. De gemeenschap groeide erg snel en binnen korte tijd moest men op zoek naar een nieuw onderkomen voor het te St. Truiden gevestigde seminarie (= opleiding voor geestelijken).

Het leegstaande klooster van Wittem beantwoordde precies aan de eisen van de paters. Omdat hun congregatie nog niet wettelijk erkend werd, moesten ze voor de aankoop wel een kleine omweg bewandelen. Uiteindelijk zou de transactie plaatsvinden uit naam van het Mechelse kerkbestuur, hoewel het geld rechtstreeks van de redemptoristen kwam.

Op 12 januari 1836 arriveerden de eerste redemptoristen in hun nieuwe onderkomen. Zoals gezegd was het de bedoeling om in Wittem een nieuw seminarie te stichten. Zo geschiedde. Het groot-seminarie in Wittem groeide binnen tien jaar uit tot een internationaal bekend opleidingsinstituut.

Aanpassingen

De toeloop van priesters-in-opleiding was en bleef groot, ook nadat men in 1882 besloot enkel nog Nederlandse studenten toe te laten. Het aantal seminaristen groeide zelfs zo sterk, dat de paters in 1891 het plan opvatten een geheel nieuw klooster te bouwen. Het oude klooster werd in 1892 gesloopt. In de twee volgende jaren werd gebouwd aan een nieuw, groter gebouw. Dit werd in 1894 ingewijd.

In 1938 werd nogmaals een nieuwe vleugel toegevoegd, omdat er wederom een tekort aan ruimte ontstaan was. In de jaren zestig liep het aantal seminaristen echter zo fors terug, dat er samengewerkt moest worden met andere seminaries in de omgeving. Dit mondde uit in de oprichting van de Hogeschool van Theologie en Pastoraat in Heerlen. Daarmee kwam in 1968 een einde aan de opleiding van katholieke geestelijken in Wittem.

H. Gerardus Majella

Hoewel de seminaristen Wittem verlieten, werd het er geen dooie boel. Vanaf de jaren twintig was Wittem namelijk ook een bedevaartsoord geworden. Focus van de verering was een botreliek van de H. Gerardus Majella (1726-1755, in 1904 heilig verklaard), die in de kloosterkerk werd bewaard. Gerardus Majella was een van de eerste redemptoristen. De lekenbroeder overleed op vrij jonge leeftijd, maar tijdens zijn leven had hij visioenen, zou mensen genezen hebben en profetieën hebben verspreid.

Waar jaren eerder het klooster te klein was geworden, bleek nu de kerk te klein voor alle bedevaartgangers. Nadat er al dertig jaar een houten noodkapel had gestaan, werd in 1961 een nieuwe kapel aan de kerk gebouwd: de Gerarduskapel.

In contact komen met de christelijke traditie

Wittem is nog altijd een geliefd doel voor bedevaartgangers, hoewel zij tegenwoordig veelal individueel komen, in plaats van in groepen. Naast de standaardactiviteiten in een katholieke kerk wordt er in en om het klooster van Wittem nog veel meer georganiseerd: lezingen, cursussen, tentoonstellingen, en zo verder.

Er woont nog steeds een aantal broeders en paters redemptoristen in het klooster. Daarom is dat deel van het complex niet toegankelijk voor bezoekers. Kerk en kapellen zijn dagelijks geopend voor gebed, bezinning en een moment van stilte.

Adres

Wittemer Allee 32
6286 AB Wittem

Openingstijden

Kerken en kapellen

De kerken en kapellen van Klooster Wittem zijn 7 dagen in de week geopend van 8.00 uur tot 19.30 uur (wintertijd tot 18.30 uur). U kunt hier terecht voor een moment van stilte, gebed of bezinning. Ook is er gelegenheid een kaarsje op te steken bij de H. Gerardus Majella of OLV van Altijddurende Bijstand.

Kloosterboekwinkel

De Kloosterboekwinkel Wittem is dagelijks geopend van 10.00 uur tot 16.30 uur (alleen op maandag gesloten).

Klooster

Het klooster is niet vrij toegankelijk i.v.m. privacy van de bewoners en de mensen die er werken.
De receptie is dagelijks geopend van 8.00 tot 20.00 uur. Hier kunt u terecht voor bijvoorbeeld informatie over onze activiteiten, de Gerarduskalender, wijwater of het zegenen van voorwerpen. Ook kunt u hier een pastoraal gesprek of biechtgesprek aanvragen. Bij voorkeur op afspraak, want de mensen hiervoor zijn niet altijd op afroep beschikbaar.

Rondleidingen

Voor groepen is er de mogelijkheid om een rondleiding aan te vragen door kerken, kapellen en klooster. Neem voor meer informatie over mogelijkheden en prijzen contact op met de receptie van het klooster, tel. 043 450 1741.

Vakantie-Vesper-Vieringen

In de zomermaanden juli en augustus zijn er wekelijks op dinsdagavond zgn. 'VVV-avonden', Vakantie-Vesper-Vieringen.
De avonden beginnen met een korte viering in de Kloosterkerk en aansluitend is er een groepsgewijzer rondleiding door het klooster, kerken en kapellen, kloosterbibliotheek, grafkelder en tuin.
Er zijn aan deze avonden geen kosten verbonden en u hoeft zich niet van te voren op te geven. Een vrije gave is altijd welkom.
De avonden beginnen om 19:00 uur in de Kloosterkerk.

Telefoonnummer

043 4501741

Facilities

  •  
  •  

Tags

Reageren

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Aantal stemmen: 0