Kloosterkerk (Assen)

Horizontal tabs

Beschrijving

De Kloosterkerk is de oudste kerk van Assen. Zij hoorde oorspronkelijk bij het Cisterciënzer vrouwenklooster Mariënkamp (of Maria in Campis). Dit klooster, gebouwd na de Slag van Ane in 1227, was oorspronkelijk gevestigd in de buurt van Coevorden, maar werd verplaatst omdat de omliggende gronden te weinig opbrachten. Van dit klooster zijn, buiten de Kloosterkerk, nog maar weinig sporen te ontdekken.

Ontbrekende kerk

Kort na de Reformatie werd de Kloosterkerk onbruikbaar doordat de toren instortte. Assen viel toen kerkelijk gezien nog onder Rolde en de weinige Assenaren gingen in Rolde ter kerke.In 1615 werd Assen een aparte hervormde gemeente, die bij gebrek aan kerkgebouw de kerkdiensten moest houden in één van de andere ruimten van het klooster. Eerst in 1662 werd de kloosterkerk weer opgebouwd. Alleen de middeleeuwse zuidmuur bleef staan, de overige muren zijn opnieuw opgemetseld. De kerk werd met een lengte van 25 meter aanzienlijk kleiner dan de oorspronkelijke kloosterkerk, die zeker 40 meter lang was.

Centrum van Assen

De toren van de kloosterkerk stond centraal in de ruimtelijke ontwikkeling van Assen in 1780, zoals die door Wolter Hendrik Hofstede werd geïnitieerd. Zowel de Hoofdlaan door het Asserbos als de laatste 1,5 km van de Drentse Hoofdvaart zijn zo getraceerd, dat de assen daarvan precies op de toren van de kloosterkerk zijn gericht.

Nieuwe functies

Door de groei van Assen werd de kerk langzaam maar zeker te klein. In 1848 werd de nieuw Grote Kerk in gebruik genomen. De Kloosterkerk kwam in handen van de gemeente Assen. Van 1851 tot 1951 werd de kerk gebruikt als gemeentehuis en (tot 1904) als politiebureau. In 1982 werd de kerk gerestaureerd, waarna ze onderdeel werd van het Drents Museum.

Adres

Brink
9401 HS Assen

Facilities

Tags

Reageren

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Aantal stemmen: 0