Koetshuis, behorende bij het herenhuis Ginnekenweg 222, staat iets terug in de r

Horizontal tabs

Beschrijving

Inleiding

Het KOETSHUIS, behorende bij het herenhuis Ginnekenweg 222, staat iets terug in de rooilijn. De noordelijke gevel sluit aan op de grotendeels blinde zuidelijke zijgevel van het woonhuis. Het pand dateert uit 1864-'65 en is eveneens uitgevoerd in een stijl met elementen van het Eclecticisme.

Omschrijving

Het koetshuis heeft een globaal rechthoekige plattegrond, telt één bouwlaag en wordt gedekt door een zadeldak, belegd met kruispannen. De gevels zijn opgetrokken in baksteen, waarbij de oostelijke gevel is gepleisterd, voorzien van schijnvoegen en bekroond door een als fronton bepleisterde en omlijste topgevel, met geprofileerde windveren en een leeg medaillon.

De inrijpoort bestaat uit een vleugelpaneeldeur met gietijzeren deurroosters, waarop in laagreliëf vazen staan afgebeeld.

Waardering

Het object is van algemeen belang. Het heeft cultuurhistorische waarden: het heeft belang als bijzondere uitdrukking van de sociaal-economische ontwikkeling van Breda; het object heeft architectuurhistorische waarden: het is van waarde als vroeg voorbeeld van het pleistereclecticisme; het object heeft ensemblewaarden: het is van bijzondere betekenis wegens de situering, verbonden met de ontwikkeling van Breda in de tweede helft van de negentiende eeuw; gaafheid: het object is van belang wegens de architectonische gaafheid van het exterieur.

Adres

Ginnekenweg bij 222
4835 NH Breda

Openingstijden

Website

Facilities

Reageren

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Aantal stemmen: 0