Koninklijke Van Kempen & Begeer

Horizontal tabs

Beschrijving

Van het in oorsprong in 1858 ten behoeve van de destijds "Koninklijke Nederlandsche Fabriek van Gouden en Zilveren waren" genaamde firma van J.M. van Kempen in eigen beheer tot stand gekomen fabrieksgebouw met verdieping onder langgerekt pannen schilddak, resteert alleen nog de gevel in eclectisch-classicistische trant. Deze voorgevel bevat gietijzeren rondboogvensters met roedenverdeling uit de bouwtijd, gekoppeld ter weerszijden van het middenrisaliet en met elkaar verbonden door middel van cordonlijsten, en afgewisseld met rozet-ankers.

In het begin van deze eeuw zijn de zijvleugels hoger opgetrokken en van topgevels met trappen en balustrade voorzien; het middenrisaliet heeft daarbij de door consoles gesteunde kroonlijst behouden, maar daarboven is een attiek geplaatst met uitzwenkende zijden en een rechte lijst waarop het koninklijk wapenschild rust.

Tevens is de gehele gevel boven de zwarte plint afwisselend wit en geel gesausd met tussen de verdiepingen een naam-fries en in de top van het middenrisaliet een tondo met een portretbuste van de stichter en in de toppen van de hoekpartijen elk een tondo met het koninklijk wapenschild; te rechterzijde voorts een gepleisterd ingangsportaal met gietijzeren rondboogvensters.

Fabrieksgevel van kenmerkend eclectisch-classicistische architectuur wegens de toepassing van een langgerekte, symmetrisch ingedeelde gevel met gietijzeren rondboogvensters, door lijsten verbonden, en middenrisaliet, met een vooral wegens de later aangebrachte topgevels, meer aan paleis- dan fabrieks-architectuur verwant uiterlijk, in overeenstemming met de bewuste buitensteedse situering op een speciaal hiertoe afgescheiden gedeelte van een historische buitenplaats.

Tot het fabriekscomplex behoort voorts het rond de eeuwwisseling door J.J. Warnaar ontworpen en door de firma Braat te Delft uitgevoerde ijzeren inrijhek in Jugendstil, geplaatst midden voor de ingang aan de weg op een gemetselde boogbrug; dit hekwerk bevat twee opengewerkte pijlers met dito bekroning en zijvleugels waarin vele gebogen vormen en gestileerde florale motieven verwerkt zijn, hetgeen kenmerkend is voor de Jugendstil.

De voorm. Koninklijke Nederlandsche Fabriek van Gouden en Zilveren Werken, Van Kempen en Begeer (Leidseweg 219) werd in 1835 gesticht door J.M. van Kempen. In 1858 verhuisde de fabriek naar een nieuw gebouw nabij de door Van Kempen gekochte buitenplaats Berbice. De langgerekte fabrieksgevel is voorzien van gietijzeren rondboogvensters en daartussen cordonlijsten afgewisseld met rozet-ankers.

Adres

Leidseweg 219
2253 AE Voorschoten

Openingstijden

Facilities

Reageren

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Aantal stemmen: 0