Landgoed Middachten: oostelijk bouwhuis

Horizontal tabs

Beschrijving

Omschrijving onderdeel 3. Oostelijk bouwhuis. OOSTELIJK BOUWHUIS. Aan het voorplein bevinden zich twee vrijwel symmetrisch geplaatste nutsgebouwen waarvan het 16de-eeuwse bouwhuis aan de oostzijde als woonhuis in gebruik is. Het op rechthoekige grondslag opgetrokken bakstenen bouwhuis bestaat uit één bouwlaag onder een met grijze oud Hollandse pannen gedekt zadeldak met een schoorsteen op de nokeinde en drie dakkapellen die bekroond worden door driehoekige frontons. Het gebouw heeft twee topgevels met schouderstukken. In de westgevel is een reliëfsteen aangebracht met daarop de alliantiewapens van Van Middachten en Van Visbeeck en de inscriptie 'An. Dni. 1579 is dit huys ghebout want elck huiis wort van iiemant getimmert maer diet alle gheschape hef dat is godt'. Het is niet duidelijk of het jaartal verwijst naar de bouw of de herbouw. In 1920 is aan de noordzijde een garage ingebouwd, waarvan de toegangspoort zich aan de westkant bevindt. In de westgevel van het bouwhuis bevinden zich op onregelmatige afstand van elkaar meerruitsvensters met draairamen en luiken en drie deuren. De oostgevel wordt geleed door zes steunberen en kent een vrij regelmatige indeling van negen meerruits draaivensters met halve luiken (ca. 1970) en vier dakkapellen. In het muurwerk zijn muurankers opgenomen, die zich overigens op alle gevels van dit bouwhuis bevinden. In de zijgevels (noord en zuid) van het huis bevinden zich meerruits kloostervensters en meerruitsvensters met draairamen en halve luiken. In de top is een klok aangebracht waarvan de bel zich boven op het dak bevindt. Voor de zuidgevel ligt een laag rechthoekig bastion met buxusaanleg bereikbaar via een hardstenen trapje. Het bastion staat op de tekening van Van Geelkercken (1652). Een oorspronkelijk 19de-eeuws houten loopbruggetje met smeedijzeren balustrade uit de tweede helft van de 20ste eeuw vormt de verbinding met het bastion en de tuin. Waardering OOSTELIJK BOUWHUIS behorend tot de historische buitenplaats Middachten is van algemeen belang: - vanwege de ouderdom - vanwege de architectonische vormgeving - als karakteristiek en functioneel onderdeel van de buitenplaats - vanwege de functioneel-ruimtelijke samenhang met de andere onderdelen van de buitenplaats.

Adres

Landgoed Middachten bij 3
6994 JC De Steeg

Facilities

Reageren

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Aantal stemmen: 0