Landgoed Oostereng

Horizontal tabs

Beschrijving

Het Landgoed Oostereng is 196 hectare groot en in eigendom van Staatsbosbeheer. Kenmerkend voor het landgoed zijn heide-ontginningsbebossingen. De oorspronkelijke bebouwing is tijdens de Tweede Wereldoorlog verloren gegaan. Op het landgoed staan nog  overblijfselen van het in 1957 gestarte ITAL, het Instituut voor Toepassing van Atoomenergie in de Landbouw.

Het instituut was verbonden aan de Landbouwhogeschool Wageningen. In het Radio Chemisch Labratorium werd de invloed en het gedrag van radioactieve stoffen op de bodem onderzocht. In de jaren zeven en tachtig verschoof de focus van het onderzoek de werking van radioactief materiaal naar onderzoek over genetische manipulatie. In1988 werd het instituut opgeheven.

Klokbekercultuur

Op het landgoed bevinden zich grafheuvels van de Klokbekercultuur. Vanaf het laat-neolithicum (3000-1500 v. Chr.) zijn er in het gebied hutten gebouwd. Vanaf de 16e eeuw waren de gronden eigendom van de Staten van het kwartier Veluwe. Ze werden beheerd door de Rekenkamer. In 1822 vielen de gronden toe aan de Staat die in 1843 besloot deze domeingronden aan de gemeenten te verkopen.

De gebieden werden hiervoor verkaveld in rechtlijnige percelen, gescheiden door grindwegen. In 1847 kochten de Leidse zeepzieders Cornelis Dros en Adrien Tieleman 280 hectare domeingrond gelegen aan de tegenwoordige Keijenbergseweg. Het gebied werd in het noorden begrensd door de Dikkenberg en in het zuiden door de Hartenseweg.

Herenboerderij

In 1854 besloten de eigenaren een hoeve te bouwen en enkele jaren later enkele bijgebouwen. Het landgoed werd gebruikt voor de fabricage van ‘boswol’, waarmee matrassen konden worden gevuld. In 1870 werd de hoeve verbouwd tot herenboerderij, met een halfronde oprijlaan.

In 1873 werd het landgoed geveild. Het kwam in bezit van jonkheer Joan Quarles van Ufford en zijn echtgenote Ann Amelia Dennison. De nieuwe eigenaren probeerden op het landgoed fruit te kweken, maar dat werd geen succes. In 1888 werd het landgoed in eigendom overgedragen aan jonkheer Henry Jacob Quarles van Ufford.

Terug aan de natuur

In 1899 werd het landgoed verkocht aan Willem Alexander Insinger. Hij liet de herenboerderij afbreken en bouwde er in 1911 een landhuis. Het landgoed liet hij inrichten naar een ontwerp van landschapsarchitect Leonard Springer. Bij het overlijden van de – kinderloze – familie Insinger in 1941 werd het landgoed verkocht aan de staat. Die belastte Staatsbosbeheer met het onderhoud.

In april 1945 werd het landhuis vernietigd tijdens de gevechten tussen Duitsers en Britten. Staatsbosbeheer bleef het landgoed beheren, uitgezonderd de delen waarop in 1961 het ITAL werd gevestigd. Na de sluiting van het ITAL werd het terrein gesaneerd en vervolgens teruggegeven aan de natuur. Het beheer is nog steeds bij Staatsbosbeheer.

Meer informatie en downloaden van de fietsroute Gelders Arcadië:

Adres

Keijenbergseweg 92
6704 PJ Wageningen

Facilities

  •  
  •  

Tags

Reageren

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Aantal stemmen: 0