Leeuwenplein

Horizontal tabs

Beschrijving

In 1874 liet de paus van Rome het Lievevrouwbeeld van Halle plechtig kronen door de aartsbisschop van België. Voor die uitzonderlijke plechtigheid vond men geen betere plek dan dit plein dat zopas buiten de stadskom was aangelegd. Het was een vierkanten vlakte waar in het midden en aan de hoeken zes straten op uit kwamen. Behalve een (voor die tijd modern) schoolgebouw stond er toen nog geen enkel huis. Eén van die straatjes droeg de naam van de virtuoos Servais die acht jaar voordien overleden was. Van uit dat straatje is deze foto genomen. Links merkt men het stadsschooltje en rechts de aanzet van de Minderbroedersstraat. In de rechterbenedenhoek  zien we de apparatuur waarover de fotograaf beschikte.

Tot dusver waakt de urbanisatiedienst van de stad nog over de harmonieuze bouw omheen dit plein.  Bij de bouw van het nieuwe stadhuis dat in 1990 werd gebouwd, behield men de contouren van het voormalige schooltje waar o.m. Hendrik Conscience zijn kleinzoontje heenleidde en afhaalde.

Dit werd een populaire plek: de fameuze “Forremêt” kon nergens anders ontstaan; voor processies was dit het orgelpunt; op de top van de arduinen botteriken die dit plein omzomen ziet men nog de ringen waarin het zeel werd gespannen tijdens de jaarmarkt; en voor een circusoptreden was dit de uitgelezen plek... Omdat er eens twee welpjes waren ontsnapt heette dit plein tot 1945 “Leeuwenplein”.

In de overwinningseuforie na W.O.2 werden veel historische straatnamen vervangen door namen die aan de oorlog herinneren. Daardoor wordt de stad Halle nu bestuurd vanuit het “Oudstrijdersplein”.

Voor de moderne urbanisatie van rond 1870, liep dwars door dit plein de stadmuur met aan de buitenkant de resten van de stadsgracht (‘grote vijver’) en aan de binnenkant de terreinen van het St.-Elooishospitaal dat tijdens de Franse Revolutie was  geconfiskeerd en nadien verkaveld. Op de plaats van de hospitaalkapel staat thans het postgebouw.

Adres

Oudstrijdersplein
1500 Halle, België

Openingstijden

Telefoonnummer

0477568501

Facilities

Tags

Reageren

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Aantal stemmen: 0