LOFAR

Horizontal tabs

Beschrijving

LOFAR (LOw Frequency ARray) is een radiotelescoop die is samengesteld uit ongeveer 7000 kleine antennes, verspreid over vele velden in Nederland, Duitsland, Frankrijk, Zweden en Groot-Brittannië. Dit netwerk van antennes is bedoeld om het heelal te onderzoeken in het radiospectrum met frequenties van 10MHz tot 8 GHz. LOFAR is de eerste radiotelescoop ter wereld die op deze wijze op deze schaal gebouwd is. In januari 2011 werden voor het eerst LOFAR antennes in verschillende landen gekoppeld, waardoor een radiotelescoop met grote gevoeligheid en een zeer hoog oplossend vermogen ontstond. Op deze manier zijn voor het eerst gedetailleerde opnamen gemaakt van de radio-quasar 3C196, die zich op ongeveer 6,9 miljard lichtjaren van de aarde bevindt.

LOFAR werd in 2009-2010 gebouwd door Stichting ASTRON (ASTRonomisch Onderzoek in Nederland). De kern van de opstelling ligt tussen de Drentse dorpen Exloo en Buinen, iets ten oosten van de verbindingsweg tussen de twee dorpen. In dit gebied, ruwweg twee kilometer in doorsnede, staat ongeveer de helft van de antennes.

Niet alleen astronomie

LOFAR wordt, naast astronomische waarnemingen ook gebruikt voor agrarische en geofysische doeleinden. Door middel van dit sensornetwerk kunnen agrariërs precisielandbouw beoefenen. Zij kunnen de gewassen nauwgezet in de gaten houden en de invloed van weersomstandigheden en ziekten bestuderen. Op deze manier wordt de kennis over efficiënt beheer van productieprocessen uitgebreid en verbeterd. Op geofysisch gebied wordt het LOFAR-netwerk gebruikt om, door middel van seismische geluidssensoren, de aardbodem in kaart te brengen. Hierdoor worden nieuwe gegevens over bodemdaling, watermanagement en aardgaswinning beschikbaar gemaakt.

De sturing van de kijkrichting van de telescoop gaat volledig elektronisch. De verschillende antennes zijn via een glasvezelnetwerk verbonden met een supercomputer in het rekencentrum van de Rijksuniversiteit Groningen. 

Adres

Telefoonnummer

0521 595100

Facilities

Tags

Reageren

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Aantal stemmen: 0