Lunet aan de Snel

Horizontal tabs

Beschrijving

Zo’n 300 meter noordoostelijk van Fort Honswijk ligt Lunet aan de Snel. Dit verdedigingswerk is vernoemd naar het gelijknamige kronkelige waterloopje De Snel. Het maakt deel uit van de Stelling Honswijk.

Een ‘lunet’ is een klein V-vormig verdedigingswerk. De lunet ligt op een strategische plaats en hield het binnentalud van de Lekdijk onder vuur. Ook kon het flankerende dekking geven aan Fort Honswijk en Werk aan de Korte Uitweg. De lunet was berekend op 90 personen, inclusief hospitaalsoldaten en magazijnknechten. Er was ruimte voor 945 kilo buskruit.

Alleen voorgevel te zien

Lunet aan de Snel, ook wel Lunet bij Honswijk genaamd, dateert uit de tweede bouwperiode van de Nieuwe Hollandse Waterlinie, omstreeks 1845-46. Het was toen een aarden verdedigingswerk en had dezelfde afmetingen als het huidige forteiland. Tussen 1871 en 1879 is het gemoderniseerd. De bomvrije kazerne en remise in de oostelijke punt van de omwalling stammen uit deze periode.

De kazerne met remise, waarin het geschut was ondergebracht, is ‘bomvrij’ weggewerkt in de brede en hoge wal aan de oostkant. Alleen de voorgevel, gericht op het veilige westen, is zichtbaar. Ook de smalle toegang tot het fort is aan weerszijden voorzien van aarden wallen, zodat troepen en materieel ongezien in en uit konden.

Onderwaterzetting

Ook verrees er een houten loods op het terrein en werden er een brug over het Inundatiekanaal en twee bruggen over de gracht aangelegd. De kazerne bestaat uit acht naast elkaar gelegen booggewelven, de meeste met eigen entree en vensters. Een munitie- en een kruitmagazijn bevonden zich achterin, in het midden.

De achterkant (keel) van Lunet aan de Snel ligt aan een inundatiekanaal, dat deels als fortgracht diende. Dit kanaal moest de onderwaterzetting (inundatie) ten zuiden en zuidoosten van Utrecht sneller laten verlopen.

Restauratie

Het fort wordt dit jaar gerestaureerd voor recreatieve en educatieve doeleinden. Vanaf het voorjaar van 2018 zal hier de bijzondere rol van water in de samenleving en de bijzondere eigenschappen van water voor het voetlicht gebracht worden. Dat gaat gebeuren via de speciaal opgerichte stichting Fort aan de Snel van de drie broers Uijttewaal, allen geboren op de nabijgelegen boerderij Achterdijk 1.

Verschillende facetten van drink-, afval-, grond- en oppervlaktewater zullen uit de doeken gedaan worden. Daarnaast zal geexperimenteerd worden met het gebruik van water voor kunstzinnige, fysische en chemische experimenten. Ook het Nederlandse waterbeheer, van hoog-water-veiligheid tot waterkwaliteit, krijgt aandacht.

Tevens is er op het fort ruimte die op het fort (groeps)activiteiten willen ontplooien. Er kan ook genoten worden van de rust en ruimte. 

Bronnen:

• http://forten.nl/forten/lunet-aan-de-snel/
http://www.oudhouten.nl/recente-tijd/lunet-aan-de-snel/
http://hollandsewaterlinie.erfgoedsuite.nl/@1207/5-lunet-snel/
http://houtensnieuws.nl/lokaal/lunet-aan-de-snel-erfpacht-van-exploitant-138404
http://www.openmonumentendag.nl/monument/houten-lunet-aan-de-snel/

Adres

Lekdijk 56a
3998 NJ Schalkwijk

E-mailadres

http://forten.nl/Contact/

Facilities

Reageren

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Aantal stemmen: 0