Magnuskerk (Anloo)

Horizontal tabs

Beschrijving

De Magnuskerk is een romaanse kerk in het Drentse dorp Anloo. In de middeleeuwen was dit een van de plaatsen waar de Etstoel zitting hield. Sinds 1987 wordt ieder jaar een zitting van de Etstoel nagebootst door de Stichting Etstoel Anloo, waarbij ook een zeventiende-eeuwse jaarmarkt wordt georganiseerd.

De kerk

De Magnuskerk staat op de plaats van een van de oudst bekende kerken van Drenthe. Uit opgravingen is gebleken dat er op deze plaats eerder al houten gebouwtjes hebben gestaan, daterend uit de negende en tiende eeuw. Het tufstenen schip van de huidige kerk werd rond 1100 gebouwd. De bakstenen zadeldaktoren werd later in de twaalfde eeuw toegevoegd. In de veertiende eeuw werd het koor toegevoegd, dat een apsis verving. In de kerk zijn restanten van dertiende- en veertiende-eeuwse muurschilderingen te zien. Het zadeldak en de trapgevels van de toren dateren uit 1895.

De Etstoel

Tussen 1412 en 1632 werd ieder jaar op 19 augustus, de feestdag van Sint Magnus, 'lotting' (zitting) gehouden door de Etstoel. De twee overige jaarlijkse vergaderingen vonden plaats in Rolde. De Etstoel bestond uit een voorzitter (de drost als vertegenwoordiger van de landsheer) en 24 etten (gezworenen). Per dingspil werden vier etten afgevaardigd. Zij sprak recht in geschillen tussen ingezetenen onderling. In de loop van de zeventiende eeuw verhuisde de Etstoel naar het provinciehuis in Assen. In deze periode veranderde ook de aard van de zaken die door de Etstoel behandeld werden, ook strafzaken werden nu aan haar toevertrouwd.

Adres

Kerkbrink
9467 PH Anloo

Openingstijden

Iedere zondag om 10.00 is er een dienst in de Magnuskerk. Daarnaast is de kerk elke eerste woensdag van de maand tussen half twee en vier uur geopend voor bezichtiging. Verder zijn er in de maanden juli en augustus extra openstellingen, namelijk iedere woensdag (tijdens de schoolvakantie) en iedere zondagmiddag van 13.30 t/m 16.30 uur. Dit alles met uitzondering van dagen waarop de kerk verhuurd is, voor alle zekerheid kunt u voor uw bezoek contact opnemen met de kosterij, 0592-273200.

Facilities

  •  

Tags

Reageren

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Aantal stemmen: 0