Mallemolen in Gouda

Horizontal tabs

Beschrijving

Incomplete molen 
De ronde stenen molen met de naam 'Mallemolen' is omstreeks 1804 gebouwd als poldermolen voor de bemaling van de Oostpolder in Schieland. Hij was uitgerust met een scheprad als wateropvoerwerktuig en heeft op dezelfde standplaats een voorganger gehad. Vanwege de bouw van een zuiggasgemaal (± 1904) kwam hij buiten dienst, waarna omstreeks 1908 het wiekenkruis, de kap en het gaande werk werden verwijderd. De incomplete molen kreeg toen een functie als machinistenwoning, inmiddels veranderd in een meer algemene woonfunctie. De molen ligt aan het eind van een omkade voorboezem waarmee werd uitgemalen op Rijnlands boezem. De molen heeft met name uit het westen gezien nog een beduidende betekenis op de overgang van polderlandschap naar stedelijk gebied.

Omschrijving
De incomplete molen bestaat uit de ronde conisch gemetselde bakstenen romp, aan de bovenkant uitgevoerd met een lichte verwijding. De uit vier bouwlagen bestaande incomplete molen is voorzien van een laag puntdak.

Waardering
De incomplete molen is van algemeen belang: - vanwege bouwtechnisch-historische waarden als herkenbaar en representatief relict van een ronde stenen poldermolen uit het begin van de 19e eeuw, een zeldzaam type in dit deel van Zuid-Holland; - vanwege cultuurhistorische waarden als essentieel onderdeel van de ontginnings- en waterstaatkundige geschiedenis van Zuid-Holland en de plaatselijke geschiedenis; - vanwege de redelijke gaafheid van de molenbiotoop; - vanwege zijn zeldzaamheid als één van de weinige overgeblevenen van alle poldermolens die in dit deel van Zuid-Holland hebben gestaan, met name ook in oostelijk Schieland; - vanwege situationele waarden betreffende de belendende waterlopen, met name ook de aanwezigheid van de omkade voorboezem als systeem van uitwatering op een boezem.

Restauratie
De Mallemolen in de wijk Korte Akkeren is één van de grootste poldermolens van Nederland die in 2009 is gerestaureerd en op 18 september 2010 weer officieel in gebruik gesteld.
Nu functioneert de molen als (nood-)bemaling van een bemalinggebied dat min of meer wordt gevormd door de wijk Korte Akkeren.

Adres

1e Moordrechtse Tiendeweg 3
2802 AB Gouda

Openingstijden

Za: 10:00 - 16:00 uur (en op aanvraag)

Telefoonnummer

06 22 33 28 96

Facilities

Tags

Reageren

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Aantal stemmen: 0