Missiehuis St. Michaël (Steyl)

Horizontal tabs

Beschrijving

Bijna een eeuw lang trainde het Missiehuis St.Michaël missionarissen om de blijde Boodschap te verspreiden naar alle uithoeken van de aarde. Talloze priesters en zusters bereidden zich hier voor op hun werkzaamheden in Afrika, Azië en Zuid-Amerika of kwamen bij na een lange periode in het buitenland. Inmiddels is het missiehuis uitgegroeid tot oase van rust en bezinning.

Duitsland, omstreeks 1875. Het land was in de greep van de zogenaamde Kulturkampf, de culturele en politieke strijd tussen katholicisme en de Pruissische elite (protestant en liberaal) onder leiding van Otto von Bismarck. De Duitse priester Arnold Janssen had er genoeg van en besloot zijn land te ontvluchtten naar het Limburgs plaatsje Steyl.

Janssen kocht in Steyl een herberg en richtte hier zijn eigen congregatie op. Twee jaar later stond er een nieuw missiehuis met een drukkerij. Hier liet Janssen missietijdschriften drukken, die gretig aftrek vonden in Europa en verdere uitbreidingen van de gemeenschap in Steyl bekostigden. Tussen 1880 en 1884 verrees bij het missiehuis een grote, neogotische kerk gewijd aan St. Michaël met uitzicht op de Maas. Een priester, Jos Prill, ontwierp de kerk, die onder leiding van H. Erlemann werd gebouwd. De westgevel kreeg twee torens met hoge spitsen terwijl het interieur werd onderverdeeld in een boven- en een onderkerk.

De missie breidt uit

Tegerlijkertijd met de kerk verrezen een aantal gebouwen, voornamelijk woon-, leef- en bidruimten, rondom het missiehuis en de kerk, die samen één architectonisch geheel vormen. Alle onderdelen zijn dan ook opgetrokken in neogotische stijl, met torenachtige uitbouwen en spitse dakkapellen. Bijzonder is vooral de kloostertuin, aangelegd tussen 1890-1900, die vol staat met beelden, grotten en plantsoenen en specifiek ingericht werd om de omringende kloostergebouwen te complementeren.

In dit grote gebouwencomplex werden jonge missionarissen opgeleid om het christendom te verspreiden in voornamelijk Afrika en Azië maar ook Zuid-Amerika. Ze namen vele souvenirs mee terug, van traditionele Chinese kleding, tot houtsnijwerk uit Indonesië en magische maskers uit Afrika. Al deze objecten zijn nog steeds te bezichtigen in het Missiemuseum in Steyl. Tenslotte werd er in 1909 naast het missiehuis ook nog een ketelhuis gebouwd, met daarin een stoommachine die alle kloosters rondom Steyl van stroom moest voorzien.

Zusterkloosters

Naast het missiehuis St. Michaël stichtte Arnold Janssen nog twee ordes in Steyl, met zulke illustere namen als Dienaressen van de Heilige Geest en Dienaressen van de Heilige Geest van de Altijddurende Aanbidding. Deze werden op hun beurt weer gehuisvest in twee neogotische kloostercomplexen, dicht bij St. Michaël.

Arnold Janssen overleed in 1909 en zag zijn kleine congregatie uitgroeien tot een internationaal organisatie met vele missionarissen in het buitenland. Janssen, die in 2003 heilig verklaard werd, ligt in de St. Michaëlkerk begraven. Het aantal missionarissen is weliswaar sterk teruggelopen, maar toch staat het missiehuis niet leeg. Het is uitgegroeid tot een centrum van christelijke spiritualiteit en bezinning.

Adres

Michaëlstraat 7
5935 BL Steyl

Openingstijden

De St. Michaëlkerk en kloostertuin is openbaar toegankelijk.

Telefoonnummer

+31 - 77 - 3261 326

Facilities

  •  
  •  

Tags

Reageren

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Aantal stemmen: 1