Mouterij Malteries Van Roye

Horizontal tabs

Beschrijving

Genaamd "Malteries Van Roye". Op de kavel tussen de Meiboom-, Stokerij-, Vandeneeckhoudtstraat en De Maeghtlaan is een mouterij ingeplant met verschillende bakstenen gebouwen, opgesteld rondom de binnenplaats.

Belangrijk element in het stadsbeeld, met vrij zware volumes en meer rijzige, eerder speelse torens.

De oudste constructie (circa 1720), grenst aan de Meiboomstraat: mouttoren met ijzeren windvanger, tentdak bedekt met dakpannen; aan gevel hijsbalk, en overkapte hijsinstallatie boven laaddeuren voorzien van gietijzeren balustrades; graanopslagplaatsen onder zadeldak; rechthoekige openingen, met arduinen dorpels en ontlastingsbogen, waarvan verschillende deels dichtgemetseld, recentere poort met ijzeren I-balk, en talloze sporen van verbouwingen. Door brand aangetast eiken gebint; de zoldering bezit een vloer deels van hout, deels van fabriekstegels, deels van beton. Op de benedenverdieping, later aangebrachte troggewelven tussen I-balken deels rustend op met bouten bevestigde I-balken, deels rustend op houten of met I-balken verstevigde houten balken, deels vrij rustend op de muur; de I- en de houten balken rusten op diverse types al dan niet van kapitelen voorziene gietijzeren zuilen. Waarschijnlijk werden naargelang de verhoging van?) de belasting of naar gelang verzakkingsverschijnselen zich voordeden, nieuwe ondersteuningen aangebracht.

Later toegevoegde eesttoren met drieledig-afgedekte ronde bakstenen eestschouw, kantelen en boogfries; binnenin: metalen eestrooster.

Het hoofdgebouw op de binnenkoer, tegenover de ingang, dateert van circa 1890. Drie bouwlagen en acht traveeën onder plat dak. Gevel bekroond door kapitelen waaronder doorlopende dubbel overhoekse muizentand, en geritmeerd door dieperliggende blindbogen waarvan de spitsboogvorm vervangen werd door een open oculus (aangewend als droogvensters) en het dieper liggend boogveld versierd wordt met een ingedicht geprofileerd en geornamenteerd blind oculus van baksteen, en op de begane grond rechthoekige vensters met ontlastingsboog en arduinen dorpels (bovendorpel versierd met ingehouwen accoladeboog). Troggewelven tussen ijzeren I-balken rustend op onversierde gietijzeren zuilen.

De andere recentere gebouwen werden in eenzelfde stijl opgetrokken. Het na brand vernieuwde deel (circa 1925) grenzend aan de Vandeneeckhoutstraat bezit kantelen uitlopend in een schijndakkapel met trapgevel, en driepasbogen met dezelfde, doch soberder, versieringselementen; talloze sporen van verbouwde openingen met rondbogen en bouwnaad van raikemdak in gevel langs de straat. Een oudere vierkante schouw, met onderbouw geaccentueerd door horizontale arduinen band en versterkt door metalen banden, bevindt zich als het ware ingebouwd in een insprong; op voorste deel rijk versierde (eest-) schouw met lichte uitkraging, boogfries en blindogen over gans de omtrek.

Het circa 1935 opgetrokken deel, tegenover het gebouw uit 1890, toont een verdere versobering. Drie tot vijf bouwlagen, onder plat dak afgezoomd door kapitelen waaronder dubbele schuine muizentand. Veertien traveeën gescheiden door lisenen verbonden door boogfries; ronde oculi op de bovenste bouwlaag; kleine rechthoekige openingen met ontlastingsboog, arduinen met accoladeboog versierde latei en arduinen dorpel, of grote vensters van hetzelfde type, maar bekroond met een blinde driepasboog. Uitstekende hijsbalk in de negende travee.

Andere kleinere bijgebouwen zijn eveneens voorzien van kantelen of trapgevels.

Adres

Meiboom 20
Halle (Halle), België

Openingstijden

Facilities

Tags

Reageren

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Aantal stemmen: 0