Museum aan de A

Horizontal tabs

Beschrijving

Noordelijk Scheepvaartmuseum
De Vereniging Noordelijk Scheepvaartmuseum is in 1930 opgericht. Het primaire doel van de vereniging was het verzamelen en bewaren van voorwerpen die betrekking hadden op de geschiedenis van de Noord-Nederlandse scheepvaart. Later kwam hier een tweede doelstelling bij: het tonen van de belangrijke rol die de scheepvaart voor de stad en provincie Groningen speelt.

Goudkantoor
Het museum was gevestigd in het zogenaamde 'Goudkantoor' dat midden op de Grote Markt staat. Door schenkingen en aankopen groeide de collectie gestaag. Tijdens de bevrijding van Groningen in 1945 werd de gehele collectie in 'veiligheid' gebracht en verplaatst naar de noordzijde van de Grote Markt.  Het Goudkantoor zou tijdens de bombardementen ongetwijfeld geraakt worden. Een ieder die wel eens in Groningen is geweest weet dat de gehele noordzijde van de Grote Markt verdwenen is en dat het Goudkantoor nog steeds een prominente plaats inneemt. Een groot deel van de collectie was verloren gegaan.  Dankzij vele enthousiastelingen is er een nieuwe start gemaakt. In de jaren zestig en zeventig was het museum gehuisvest in de St. Walburgstraat. Sinds 1978 bevindt het scheepvaartmuseum zich in twee monumentale panden in het centrum van de stad Groningen. Het Gotisch huis en het Canter huis behoren tot de oudste panden van de stad en stammen uit de middeleeuwen. De zeer fraai gerestaureerde panden laten nog vele oude details zien. De zeer dikke muren die opgetrokken zijn uit o.a. kloostermoppen, de schitterende dakconstructie en een middeleeuwse put zijn hier voorbeelden van.

Collectie
Doordat het hier om middeleeuwse panden gaat, ontstaat er een zeer bijzondere sfeer in het museum. Terwijl je langs de vele voorwerpen loopt waan je je terug in de tijd. Het museum geeft een chronologisch overzicht van 15 eeuwen maritieme historie. Van Utrechts schip via de Hanzekoggen, de turfschepen en Oostzeevaarders komen we bij de Groninger kustvaart in de twintigste eeuw. Vooral de laatste twee categorieën worden uitgebreid besproken. Vanaf de tweede helft van de zeventiende eeuw werd de ontginning van de veengebieden in en rond Drenthe energiek ter hand genomen. Voor het vervoer van de turf werden kleine platboomde schepen gebruikt die ver in de ondiepe veenwijken konden doordringen. Met de, uit deze draakachtige schepen ontstane smakken, koftjalken en galjoten werd aan het begin van de negentiende eeuw een levendige handel op vooral de Oostzeelanden gedreven. Dit zette zicht voort in de twintigste eeuw. Met de voor het noorden zo typerende kustvaarders werd o.a. hout uit de Scandinavische landen gehaald. Aan de hand van modellen, schilderijen en van de schepen afkomstige voorwerpen kun je deze ontwikkeling volgen. Er staat een compleet stuurhuis van een Groninger coaster in het museum opgesteld.  Het is niet verwonderlijk dat het noorden een bloeiende scheepsbouwnijverheid kende. Ook heden ten dage zijn er nog zeer vele scheepswerven te vinden. De motorisering in de twintigste eeuw komt uitgebreid aan bod in de motorenhal van het museum. Hier zijn diverse (werkende) scheepsmotoren te bewonderen.

Het Noordelijk Scheepvaartmuseum vertelt niet alleen van de schepen en haar bemanningen maar ook van de cultuur er omheen. Van o.a het huis van de schipper, de inhoud van zijn zeemanskist en de souvenirs die hij van verre reizen meenam. Naast de vaste collectie zijn er regelmatig tentoonstellingen te zien.

Adres

Brugstraat 24-26
9711 HZ Groningen

Openingstijden

Dinsdag t/m zaterdag: 10.00-17.00 uur
Zondag: 13.00-17.00 uur
Attentie: een groot deel van het museum is helaas niet toegankelijk voor rolstoelgebruikers. Wel zijn de wisseltentoonstellingen te bereiken met een traplift.
Op 1 januari, Koningsdag (27 april 2015), Bommen Berend (28 augustus) en 25 december is het museum gesloten voor publiek!
In 2015 is het museum tevens op 11 oktober (4 mijl van Groningen) gesloten.
Op Hemelvaartsdag, 2e Paasdag, 2e Pinksterdag en 2e Kerstdag is het museum geopend van 13.00 - 17.00 uur.

Telefoonnummer

050-3122202

Facilities

  •  

Tags

Reageren

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Aantal stemmen: 0