Museum Schokland

Horizontal tabs

Beschrijving

Geschiedenis Eeuwenlang was Schokland een dichtbevolkt eiland in de Zuiderzee. Maar de zeespiegel steeg, Schokland werd kleiner en het leven van de Schokkers werd zwaar. Na herhaalde stormrampen gaf Koning Willem III in 1859 het bevel tot ontruiming van de laatste dorpjes. Schokland werd een verlaten eiland een raakte in de vergetelheid. In 1942 werd de Noordoostpolder drooggelegd, met als wonderlijk gevolg dat Schokland plotseling geen eiland meer was, maar -gewoon over de weg- van alle kanten bereikt kon worden. Een unieke plek was voor iedereen toegankelijk. Tegenwoordig wordt Schokland in binnen- en buitenland op waarde geschat. Het voormalig eiland is als eerste Nederlandse monument door de Unesco op de Werelderfgoedlijst geplaatst. Het is een uniek symbool van de Nederlandse strijd tegen het water. Museum Schokland Een monument op zich is Museum Schokland, het gemeentelijk museum van Noordoostpolder. Het bevindt zich op de Middelbuurt, een van de drie laatste woonterpen van het eiland en vertelt het verhaal van de polder en wat eraan voorafging. Het museum is gevestigd in een verzameling gebouwen rond het historisch kerkje van de Middelbuurt. De houten gebouwen zijn kenmerkend voor het vroegere Zuiderzeegebied, en in hun verstilde omgeving ademen ze een sfeer die bezoekers zich lang zullen herinneren.   Collectie De collectie van het museum is veelzijdig en gevarieerd. Gesteenten en fossielen vertellen de ontstaansgeschiedenis van het gebied. Kolossale zwerfkeien zijn overblijfselen van de ijstijden. Tijdens de laatste ijstijd leefden in deze streken de wolharige mammoet, de wolharige neushoorn, de oeros, het reuzenhert en de wisent. Het museum laat aan de hand van gevonden beenderen zien hoe deze imposante dieren eruit zagen en hoe ze leefden. De eerste menselijke sporen in het Noordoostpoldergebied zijn duizenden jaren oud. Van deze vroege bewoners is in Museum Schokland heel wat te zien. Archeologische vondsten -ploegsporen, werktuigen, aardewerk- bieden inzicht in hun leefwijze. Vijfhonderd jaar duurde de geschiedenis van de Schokker cultuur. Wie waren deze mensen? Hoe reageerden de Schokkers op de dreigende vernietiging van hun wereld? Hoe verging het hen, nadat ze waren gedwongen hun eiland te verlaten? De dramatische geschiedenis is in Museum Schokland pakkend verbeeld. Drooglegging Ook de Zuiderzeevaart en de drooglegging van de polder zijn belangrijke onderwerpen in het museum. Talrijk waren de vondsten op de drooggevallen zeebodem, van steentijdaardewerk tot gebruiksvoorwerpen uit middeleeuwse burchten. In en rond het museum zijn daarvan de meest interessante tentoongesteld. Museum Schokland is een trefpunt en inspiratiebron voor iedereen die geïnteresseerd is de cultuur en geschiedenis van Nederland en de strijd tegen het water. De gebouwen, de permanente expositie, de wisselende tentoonstellingen en de buitenobjecten geven samen een indringend beeld van de polder en het verloren eiland dat een monument van wereldformaat werd. Het sfeervolle kerkje van de Middelbuurt is beschikbaar voor passende activiteiten zoals huwelijken en concerten. Het museumcomplex heeft een goede parkeergelegenheid voor auto's en bussen. De gebouwen zijn toegankelijk voor rolstoelgebruikers. In het naastgelegen restaurant kan iedereen terechte voor een kopje koffie of een maaltijd. Schokland, een wereldplek De toren van Pisa, de kathedraal van Reims, de Chinese muur, de piramides van Gizeh: zij staan op de officiële lijst van de allerbelangrijkste monumenten op aarde. Het is de Werelderfgoedlijst, in opdracht van Unesco samengesteld door onafhankelijk deskundigen. Schokland werd als eerste Nederlandse monument op deze lijst geplaatst. Het werd gekozen omdat het een symbool is voor de geschiedenis en cultuur van Nederland. Het voormalig eiland toont op verschillende wijzen en belevingsniveaus de strijd tegen het water die eeuwenlang is gevoerd en nog gevoerd wordt. Een plek, volgens Unesco, van uitzonderlijke universele waarde. Met andere woorden een wereldplek. 

Adres

Middelbuurt 3
8307 RS Schokland

Telefoonnummer

0527-251396/633260

Facilities

Reageren

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Aantal stemmen: 0