Nationaal Archief (Den Haag)

Horizontal tabs

Beschrijving

Het Nationaal Archief is het geheugen van Nederland. Als zodanig beheert het de archieven van de landelijke overheid, maar ook van maatschappelijke organisaties en individuele personen die van nationaal belang zijn geweest. Daarnaast beschikt het Nationaal Archief over een grote collectie foto’s en historische kaarten. Achter elkaar gezet beslaat het 125 kilometer materiaal.

De eerste documenten dateren van bijna duizend jaar geleden. De geschiedenis van het Nationaal Archief zelf begint in 1802, wanneer voor het eerst een archivarius der Bataaafsche Republiek wordt benoemd in de persoon van Hendrik van Wijn. Sindsdien behoort de zorg voor de archieven bij het Rijk.

Voor iedere inwoner van Nederland

Het interessante van archieven is dat de betekenis na verloop van tijd kan veranderen. Dat archieven, door gebruik en hergebruik, steeds weer opnieuw een onderdeel van de informatiecyclus kunnen zijn. Het archief heeft een dubbel karakter: informatiebron en cultuurgoed. Het Nationaal Archief heeft taken op het gebied van informatievoorziening en op het gebied van het culturele erfgoed.

De afgelopen vijftien jaar is er meer aandacht gekomen voor verbreding van het publiek. Dat heeft konsekwenties gehad voor het bereik – dat sterk is gegroeid – en de werkwijze van het Nationaal Archief. Het  Nationaal Archief richt zich niet alleen meer tot de goed ingevoerde archiefonderzoeker, maar tot iedere inwoner van Nederland.

De nieuwe generatie archiefgebruikers eist een actieve rol voor zichzelf op. Het Nationaal Archief heeft zich ook begeven op het terrein van de ‘sociale media’. De collectie wordt op een uitdagende en inspirerende manier gepresenteerd.

Missie

Het Nationaal Archief omschrijft haar missie als volgt:

Er ontstaat een steeds groter wisselwerking tussen de werelden van de geschiedenis en de actualiteit, die van de archiefvormer en de archiefgebruiker, die van de oude media en die van het publieke en het private domein. Onze opdracht is om die wisselwerking op alle niveaus te faciliteren. Daarom zien wij als onze missie:

Wij dienen ieders recht op informatie en geven inzicht in het verleden van ons land door:

 1. ons in te zetten voor een sterk archiefbestel, een afgewogen beleid voor archiefwaardering en selectie, en optimale zorg voor alle rijksarchieven;

 2. de nationale archiefcollectie in den Haag te beheren en

 3. onsite en online te presenteren

De organisatie is hierbij actief op drie niveaus: het archiefbestel als geheel, de integrale rijksarchiefcollectie én onze eigen collectie. Naast een fysiek archiefgebouw ontstaat een digitaal archiefgebouw.

De collectie

In het deel centrale overheid is alle vastgelegde besluitvorming en correspondentie van het landsbestuur te vinden. Deze plannen en activiteiten hebben Nederland gemaakt tot wat het nu is. Het betreft documenten die gaan over:

 • Oorlogsvoering;

 • Ontwikkeling van de rechtsstaat;

 • Economische ontwikkelingen: landbouw, nijverheid en handel;

 • Gezondheidszorg;

 • Ontdekkingsreizen en heerschappij in de overzeese gebieden.

De collectie bevat veel gegevens over personen die in overheidsdienst zijn geweest, als diplomaat, ambtenaar of militair. Daarnaast gegevens over mensen die in aanraking kwamen met het bestuur, zoals vluchtelingen of Aziatische vorsten. Ook is er veel informatie over bouwwerken, als dijken, wegen, bruggen en kerken in heel Nederland.

In het onderdeel provincie Zuid-Holland en het voormalige gewest Holland zijn de archieven te vinden van:

 • De Graven van Holland en de Staten van Holland;

 • De gewestelijke / provinciale bestuursinstellingen van Zuid-Holland;

 • De rijksorganen in de provincie.

Bij het laatste zijn documenten te vinden van rechtbanken, strafinstellingen en de Burgerlijke Stand van plaatsen in Zuid-Holland.

In het onderdeel Particuliere archieven vindt je:

 • Documenten over personen of instellingen die een belangrijke rol in de politieke of sociale geschiedenis hebben gespeeld. Bijvoorbeeld het archief van de zeventiende eeuwse raadspensionaris Johan de Witt;

 • Archieven van verenigingen en stichtingen als de Koninklijke Nederlandse Voetbalbond (KNVB) en het Nederlands Olympisch Comité (NOC/NSF).   

Tentoonstellingsruimte

Na een verbouwing opende het Nationaal Archief eind 2013 zijn deuren met de tentoonstelling Het geheugenpaleis – met je hoofd in de archieven. De tentoonstelling presenteert de collectie op een verrassende en vernieuwende wijze. Elf grote en kleine verhalen nemen de bezoeker mee op een reis langs 1000 jaar Nederlandse geschiedenis. Zie http://www.gahetna.nl/geheugenpaleis

Rondleidingen

Bezoekers die een kijkje achter de schermen willen nemen kunnen zich opgeven voor een rondleiding. Aan de hand van een bepaald thema vertelt de rondleider over het archief en bekijkt de bezoeker authentieke stukken. Daarnaast kunnen groepen zich aan melden voor en inleiding op een inleiding van de tentoonstelling Het geheugenpaleis. Deze duurt nog tot 4 januari 2015.

Bekijk hier de uitzending van VPRO / Tegenlicht over Digitaal geheugenverlies: http://bit.ly/1tvIWm7

Adres

Prins Willem Alexanderhof 20
2595 BE Den Haag

Openingstijden

Openingstijden Informatiecentrum en Studiezaal

Dinsdag: 10.00-21.00 uur
Woensdag tot en met vrijdag: 10.00-17.00 uur
Zaterdag en zondag: gesloten

Maandag is Informatiecentrum en Studiezaal gesloten!

Sluitingsdata Informatiecentrum en Studiezaal 2014

5 december - Sinterklaas, sluiting om 16.00 uur
24 december - Kerstavond, sluiting om 16.00 uur
25 december - Eerste Kerstdag, hele dag gesloten
26 december, Tweede Kerstdag, hele dag gesloten
31 december, sluiting om 16.00 uur

Tentoonstellingsruimte, Open

Dinsdag 10.00 - 21.00 uur
Wo - Vrij 10.00 - 17.00 uur
Za en Zo 11.00 - 17.00 uur

 

 

 

 

Telefoonnummer

070 3315400

Facilities

 •  
 •  
 •  
 •  

Tags

Reageren

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Aantal stemmen: 0