Nationaal Park Oosterschelde

Horizontal tabs

Beschrijving

Nationaal Park Oosterschelde  

Kloppend hart van de Zeeuwse Delta  

Nationaal Park Oosterschelde staat via de stormvloedkering in open verbinding met de Noordzee. Twee keer per dag stroomt 800 miljard liter zout water het gebied in en uit. De slikken en zandplaten die bij vloed onder water staan, vallen bij eb weer droog. 

De Oosterschelde is vanwege deze getijdennatuur een uniek gebied: een dynamische wereld van wind, water, slikken en schorren.   

Daarnaast heeft de Oosterschelde een fascinerende onderwaterwereld met bruinvissen en zeehonden en de stenen van de dijken zijn omgetoverd in een kleurrijk tropisch aandoend rif.   

Honderden soorten planten en dieren leven in het water en in de brakwater natuurgebieden eromheen. De Oosterschelde is een thuis, een kraamkamer en een wegrestaurant tegelijk.   

Eten uit de Oosterschelde

De Oosterschelde biedt niet alleen aan vogels een rijke dis, ook wij kunnen er van proeven. Oesters, mosselen en alikruiken (krukels op zijn Zeeuws), het ligt er letterlijk voor het oprapen. Een eigen maaltje bij elkaar scharrelen mag. Deze zaligheden delen we wel met een heleboel vogels of ze liggen op plekken waar de vegetatie niet tegen betreding kan. Met deze paar regels kunnen we allemaal blijven genieten.

Laag water

Rondom de hele Oosterschelde zijn mosselen, oesters en kreukels te vinden op en tussen de stenen in de getijdenzone langs de voet van de dijk. Rapen kun je twee uur voor en twee uur na laag water. Bij hoog water zijn de schelpdieren onder water en niet meer te vinden. Een indicatie van het getij kun je vinden via de getijdentool. 

Houdt het tij en het weer goed in de gaten zodat je niet verrast kan worden door het opkomend water.

Toegankelijkheid

De Oosterschelde is een beschermd natuurgebied (Natura 2000).  Op veel plekken mag je komen maar niet overal. De gebieden waar je wel mag komen (toegankelijke gebieden) zijn te vinden op de deze kaart  en folder van Rijkswaterstaat. Zorg er ook in deze gebieden voor dat je de natuur niet verstoort (zie regels). 

Het is mogelijk dat in het veld bordjes staan met aanvullende informatie. De gemeente kan bijvoorbeeld aanvullend een plaatselijke verordening uitgeven. Ook het Waterschap heeft deze mogelijkheid. 

Op zeehonden safari

Niets is leuker dan zelf zeehonden te zien. Dat kan in de Oosterschelde heel goed bij laag water. Dan liggen ze te zonnen en rusten op zandbanken, vlak bij een geul. De favoriete plekken waar ze rusten zijn op de Roggenplaat en op de kop van de Vondelingsplaat. 

Verschillende rondvaartboten van klein tot groot varen het hele jaar door naar de zeehonden. Ze zijn vanaf de boot goed te zien zonder dat ze verstoord worden. Op de kaart met alle activiteiten onder het icoon varen staan ze vermeld. 

Op eigen zeehondensafari

Ook vanuit een eigen boot is het een prachtig gezicht om de zeehonden op de plaat te zien liggen. Houdt Als een afstand vanaf de boot tot de zeehonden van 60 meter aan, dichterbij worden ze onrustig. Blijf wel attent hoe ze reageren, door omstandigheden kan het zijn dat ze wat verstoringsgevoeliger zijn, neem dan rustig een beetje meer afstand. 

Vaar er ook nooit recht op af, maar erlangs zodat ze u niet als bedreiging zien. Zorg verder dat het stil aan boord is. Op deze manier kunt u met veel plezier van de zeehonden genieten en met u vele anderen. 

Grijze en gewone

Er komen twee verschillende soorten zeehonden in de Oosterschelde voor. Het verschil kun je goed zien aan hun kop. De gewone is wat kleiner en heeft een platte snoet. Ze hebben een lievere uitstraling. De grijze heeft meer een kop die op een hond lijkt met een langere neus. Ze zijn ook een stuk robuuster en groter. Er zitten het hele jaar door tussen de 125 - 150 zeehonden in de Oosterschelde. 

Al zien zeehonden er lief uit ze zijn het niet. Ze zijn geduchte jagers en hebben hele scherpe tanden. 

Naar vogels turen

Grote aantallen vogels en vogelsoorten vinden in en rond de Oosterschelde voedsel, rust en een plek om te broeden. 

Als het in de Oosterschelde laag water is, dan scharrelen veel vogels hun maaltje bij elkaar op de drooggevallen slikken en platen. Er lopen veel bodemdieren die door steltlopers als de scholekster en de tureluur graag gegeten worden. 

Staat het water hoog, dan is het na hard werken goed rusten op de schorren maar vooral achter de dijken in de inlagen en karrevelden. Je kunt dus aan de vogels zien of het laag- of hoogwater is! 

Mooiste plekken

Rond de Oosterschelde kan je op heel veel plekken vogels kijken. Om ze zonder te verstoren in het veld rustig te kunnen bekijken zijn daar kijkschermen, hutten, torens, enzovoort voor neer gezet. 

Op de ontdekkaart onder het icoon vogelobservatiepunten staan ze allemaal. Een duidelijk overzicht ontstaat door eerste alle iconen uit te zetten. Klik daarna op het icoon vogelobservatiepunten. 

De grote eikapseljacht

Wat bewaard een zeemeermin in haar tasje? Babyhaaitjes en babyrogjes natuurlijk! 

Er zijn meer dan 600 soorten haaien- en roggen ter wereld en zeker 15 soorten komen in de Nederlandse kustwateren voor. Een aantal hiervan komen ook in de Oosterschelde voor. Nieuwsgierig hoe ze er uit zien? Op dit mooie overzicht staan ze allemaal. 

Een aantal daarvan plant zich voort door het leggen van taaie, leerachtige eikapsels, die soms wel zeemeermintasje worden genoemd. Deze eikapsels van ongeveer acht roggen-  en twee haaiensoorten kan je zelf vinden op de strandjes. 

Elke soort legt eikapsels met verschillende maten en vormen. Ze blijven maandenlang op de zandbodem liggen of hangen aan zeewier terwijl het embryo erin uitgroeit tot een miniem rogje of haaitje. Als ze leeg zijn spoelen de eikapsels vaak aan op het strand. Rondom de hele Oosterschelde zijn verschillende strandjes waar je naar ze op zoek kunt gaan. 

Met de determinatiegids kan je uitzoeken om welke soort het gaat. Je kunt onderzoekers helpen met het in kaart brengen van de verspreiding van de verschillende soorten door je vondst aan te melden op www.eikapsel.org.

https://www.np-oosterschelde.nl/

Adres

Abdij 6
4331 BK Middelburg

Openingstijden

6.00 - 23.00 uur

Facilities

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Reageren

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Aantal stemmen: 0