Nijenrode: tuin in landschappelijke stijl

Horizontal tabs

Beschrijving

Inleiding

In Landschappelijke stijl aangelegde TUIN met een gemengd karakter, van de hand van de tuinarchitecten L. Springer en H. Copijn uit het begin van de 20ste eeuw, als onderdeel van de buitenplaats Nijenrode.

De buitenplaats heeft zijn oorsprong in een 13de eeuws kasteel. Belangrijke uitbreidingen en restauraties hebben zich onder meer in de 17de eeuw voorgedaan Ortt, die ook de opdracht gaf voor de aanleg van een formele tuin. Vanaf 1907 was de buitenplaats in het bezit van de Amsterdamse koffiehandelaar Michiel Onnes. Hij liet het kasteel onder leiding van architect E.G. Wentinck herstellen naar een 17de eeuwse situatie en voegde enkele bijgebouwen toe. De tuinarchitecten L.A. Springer en H. Copijn waren verantwoordelijk voor de tussen 1912-1915 tot Landschappelijke tuin omgevormde aanleg met een gemengd karakter. Thans zetelt Nijenrode Universiteit voor Bedrijfskunde in het kasteel en is met de aankoop van grond in de richting van het Amsterdam-Rijnkanaal het grondgebied van de buitenplaats opnieuw vergroot.

Omschrijving

De tuin bevindt zich in het noordwesten, westen en zuidwesten van het park. De aanleg kenmerkt zich door de halfverharde slingerpaden, boomgroepen met overwegend loofbomen, afgewisseld met open gazons, solitaire bomen als eik en linde en de weidse vijver met als accent twee eilanden waarop onder meer berken groeien. In het voorjaar domineert de stinse flora de gazons, lanen en oostelijke bosgedeelten.

Waardering

De tuin in het park van de historische buitenplaats Nijenrode is van algemeen belang vanwege de tuinarchitectonische waarde als goed bewaard voorbeeld van een landschapstuin met een gemengd karakter van de hand van de tuinarchitecten L.A. Springer en H. Copijn uit het begin van de twintigste eeuw; alsmede vanwege de cultuurhistorische waarde als herinnering aan de functionele inrichting van de historische buitenplaats; alsmede vanwege de historische relatie met overige in het park gelegen deeltuinen. De tuin heeft ensemblewaarde vanwege de ruimtelijk-functionele relatie als onderdeel van de parkaanleg van de historische buitenplaats.

Adres

Straatweg bij 25
3621 BG Breukelen

Openingstijden

Website

Facilities

Reageren

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Aantal stemmen: 0