Oakland

Horizontal tabs

Beschrijving

Het in eclectische stijl gebouwde WOONHUIS is in 1878 gebouwd in opdracht van dr. E.P.J.W. Hartogh Heijs van Zouteveen, wiens naam en het bouwjaar van het pand staan vermeld in de achtergevel. De op het kruispunt georienteerde, vrijstaande villa staat bekend als 'Oakland' en is een van de negentiende eeuwse huizen in de "paleizenbuurt" die zijn gebouwd voor de gegoede burgerij. Van de oorspronkelijke tuin bij het huis zijn zowel de negentiende hoofdstructuur als diverse elementen nog aanwezig.

Omschrijving

Het pand is opgetrokken vanuit een rechthoekige plattegrond en heeft gepleisterde gevels met schijnvoegen en een verdieping onder met platte Friese pannen gedekt, afgeknot schilddak met gepleisterde schoorsteenschachten op drie van de vier nokhoeken en niet oorspronkelijke, detonerende dakkapellen. De gevels zijn voorzien van plinten, hoeklisenen, gevelopeningen (T-vensters) met afgeronde bovenhoeken binnen met kuif bekroonde profiellijsten, waarin mensfiguren in hoog-reliëf zijn verwerkt. De gevels worden beëindigd door een verkropte, geprofileerde kroonlijst. De voorgevel telt drie brede traveeën met in het midden een risaliet met tweelichtvenster op de begane grond en op de verdieping een dubbele porte brisée, uitkomend op een door consoles ondersteund balkon met het oorspronkelijke smeedijzeren hekwerk. De symmetrische linker zijgevel is eveneens drie-assig en voorzien van een paneel-vleugeldeur met bovenlicht en vensters binnen een omlijsting met kuif als in de voorgevel. Ook de vijf-assige achtergevel is symmetrisch met op de begane grond drie tuin-porte brisées, die evenals de vensters in deze gevel niet zijn omlijst. Tegen de achtergevel staat een trapezoidevormige uitbouw met plat dak, diverse rechtgesloten gevelopeningen en drie ronde gevelopeningen, waarvan twee blind en een met gietijzeren roosvenster in de achterste gevel. Deze uitbouw loopt om de hoek naar de rechter zijgevel, waarin vensters als in de voor- en de rechter zijgevel en een eveneens omlijste porte brisée met bovenlicht. De verdiepings porte brisée is behangen met persiennes en komt uit op de uitbouw. In de grotendeels nog in oorspronkelijke staat verkerende tuin staan onder meer nog een tamme kastanjeboom, treurbeuk, linde, buxushagen en coniferen, alsmede een appelhof uit de bouwtijd van het huis.

Waardering

Het karakteristieke huis heeft architectuurhistorische waarde als een goed en vrij gaaf voorbeeld van laat negentiende eeuwse eclectische woonhuisarchitectuur met bijbehorende tuin voor de gegoede burgerij. Als beeldbepalend pand in een deel van het beschermde stadsgezicht met veel representatieve laat negentiende eeuwse en vroeg twintigste eeuwse bebouwing is met name de ensemblewaarde groot. Het huis maakt tevens deel uit van het beschermde stadsgezicht.

Vanaf het midden van de 19de eeuw werd Assen in toenemende mate een woonstad voor de gegoede burgerij. Langs de Vaart, en in het naar een tuinontwerp van J. Copijn aangelegde Van der Feltzpark, verrezen forse villa's, die ook wel ‘Asser paleizen’ worden genoemd. Een goed voorbeeld is de in 1877 voor J.J. Bolman in eclectische stijl gebouwde Villa Aschwing (Dr. Nassaulaan 9). Deze villa heeft een souterrain, twee bouwlagen en een mezzanino-verdieping ter plaatse van het driezijdige gesloten, uitgebouwde middenrisaliet. Vergelijkbare villa's met een driezijdig gesloten, uitgebouwd middenrisaliet, maar met alleen twee bouwlagen zijn: Zonnehoek (Vaart 88; circa 1870) en de wit gepleisterde villa Beilerstraat 5-7 (circa 1875). De in 1875 in sobere eclectische stijl gebouwde, wit gepleisterde villa 't Groote Holt (Van der Feltzpark 4) is een dwars tweelaags pand voorzien van een middenrisaliet met balkon en tuitgevel. Het meest opvallende ‘Asser paleis’ is de wit gepleisterde villa Dr. Nassaulaan 7, gebouwd in 1876 in een combinatie van eclectische vormen, vroege-chaletstijl (balkon met loggia) en neogotische details (vierpassen). Andere voorbeelden van grote eclectische villa's, maar dan met gepleisterde hoekpilasters en middenrisaliet, zijn: Hertenkamp 1 (1875), gebouwd voor mr. C.L. Kniphorst naar ontwerp van J. ten Horn, Groningerstraat 63 (circa 1875) en Oostersingel 25 (circa 1885). Veel eclectische villa's zijn geheel wit gepleisterd, zoals de in 1878 voor dr. E.P.J.W. Hartogh Heijs van Zouteveen gebouwde villa Oakland (Beilerstraat 41). Andere voorbeelden zijn: Boschlust (Beilerstraat 173) en Beilerstraat 20 (beide circa 1870), Van der Feltzpark 2 (circa 1875), gebouwd voor H. van Meurs, Vaart 25a-27 (circa 1875) en Beilerstraat 24 (circa 1885). Vanwege zijn eclectische details boven de vensters wordt het rond 1880 verbouwde woonhuis Vaart 55, het ‘Huis met de Wenkbrauwen’ genoemd. Voorbeelden ven gepleisterde woonhuizen met een attiekvormig opzetstuk zijn Vaart 23b-25 (huidige vorm circa 1875) en Vaart 42 (circa 1880).

Adres

Beilerstraat 41
9401 PC Assen

Facilities

Tags

Reageren

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Aantal stemmen: 0